1. Hjem
  2. Seabased

Akvakultur i sjø og hav har vi vært med på å utvikle gjennom 40 år. I samarbeid med kundene våre har vi utviklet og levert løsninger og produkter innen merdbasert havbruk som i dag er bransjestandarder.

Sjøbasert scaleaq

Den mest erfarne leverandøren

Vi har vært med på å definere akvakultur i sjø og hav gjennom 40 år. I samarbeid med kundene våre har vi opparbeidet en unik kompetanse. ScaleAQ har utviklet og levert løsninger og produkter innen merdbasert havbruk som i dag er bransjestandarder.  Vi etablerer, optimaliserer og oppgraderer havbruk.

Økosystem av produkter

I en årrekke har vi levert flåter, merder, sentralfôringsanlegg, kameraer, programvare og en lang rekke andre større og mindre produkter til fiskeoppdrettere over hele verden. ScaleAQ har en unik produktportefølje som er designet for å fungere sammen og er testet under de tøffeste forhold.

Kontinuerlig utvikling

Vårt mål er å arbeide hardt for å sikre at akvakultur vokser og blir en moden og digitalisert industri. Sjøbasert akvakultur er en høyteknologisk virksomhet og vi ønsker å bidra med kompetanse, produktutvikling og innovativ teknologi. Vi har innsikt og forståelse for hele verdikjeden og det sikrer at det vi tilbyr deg er det rette valget.

Tilstedeværelse og support

ScaleAQ har strategisk plasserte kontorer i 11 land. Vi håndterer leveranser, rådgiving og teknisk bistand i alle markeder og på alle lokasjoner gjennom vårt nettverk og våre relasjoner direkte til industrien.