Bærekraft

Som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. Teknologi er avgjørende for utvikling av havbruksnæringen. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser.

Kunnskap og kompetanse er avgjørende for fremtiden. ScaleAQ skal være en kunnskapsbasert rådgiver til oppdrettsnæringen og våre produkter følges av dokumentasjon og oppfølging som hjelper kunden med å skape merverdi. Det skjer både i form av effektivitet, rapportering og økt grad av informasjon 

Gode ​​miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle aktiviteter i ScaleAQ og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Bærekraft for oss i ScaleAQ handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser. Vi må håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. 

Hanne Digre

Director, Sustainability

Send e-post
+47 957 26 482

Torstein Kristensen

Head of Biology

Send e-post
+47 917 83 459

Verden står overfor store utfordringer med å finne bærekraftige matkilder for en raskt voksende verdensbefolkning. Den globale etterspørselen etter sjømat vokser. Akvakultur er blant de mest bærekraftige måter å produsere mat på.  

ScaleAQ har startet en intern prosess, som arbeider med ESG-fokus for å gjøre dem mer synlige, målbare og prioritere handlinger. Vi har ansatt en direktør for bærekraft som vil være dedikert til å jobbe med selskapets ESG-mål og handlinger. Det utvikles en egen bærekraft policy i tett dialog med kunder og det er etablert en egen styringsgruppe for arbeidet. 

FNs bærekraftsmål

Vi har valgt oss følgende bærekraftsmål som vi jobber kontinuerlig for å bidra innenfor:

Les mer om bærekraftsmålene ved å trykke på rutene.

Meny
Quiero recibir información actualizada
Keep me updated
Hold meg oppdatert