Bærekraft

Som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. ScaleAQ har gjennom økt fokus på bærekraft og biologi tatt en tydelig rolle for å sikre utvikling av teknologi på biologien og miljøet sine premisser.

ScaleAQ skal være en kunnskapsbasert rådgiver til oppdrettsnæringen og våre produkter følges av dokumentasjon og oppfølging som hjelper kunden med å skape merverdi. Det skjer både i form av effektivitet, rapportering og økt grad av informasjon 

Gode ​​miljø-, sosial- og styringsprinsipper (ESG) er nøkkelfaktorer for alle aktiviteter i ScaleAQ og vi har knyttet arbeidet til FNs bærekraftsmål. Bærekraft for oss i ScaleAQ handler om fremtiden. Vi må ta vare på jordens begrensede ressurser. Vi må håndtere disse på best mulig måte uten å ødelegge mulighetene for fremtidige generasjoner. 

Verden står overfor store utfordringer med å finne bærekraftige matkilder for en raskt voksende verdensbefolkning. Den globale etterspørselen etter sjømat vokser. Akvakultur er blant de mest bærekraftige måter å produsere mat på.  

Les våre aktueltsaker om bærekraft og biologi

FNs bærekraftsmål

Alle FNs bærekraftsmål er betydningsfulle for vår strategi, daglig drift og verdikjeden vi er en del av. Vi har identifisert fem bærekraftsmål som er spesielt viktige for oss:

Hanne Digre

Director, Sustainability

Send e-post
+47 957 26 482

Torstein Kristensen

Head of Biology

Send e-post
+47 917 83 459

Les mer om bærekraftsmålene ved å trykke på rutene.

Bærekraft og ESG er forankret og integrert i vår forretningsstrategi, både når det gjelder forretningsmuligheter og tiltak i vår interne drift, «Clean ocean – good for business». Vårt største bidrag for å nå bærekraftsmålene er å levere teknologiske produkter og tjenester som ivaretar fiskevelferd, reduserer skadelige klimagasser og miljøutslipp, samt ivaretar HMS.

Overordnet er våre målsettinger:

  • Vi skal redusere vårt fotavtrykk og sørge for økt sirkularitet i vår egen verdikjede.
  • Med nye og eksisterende produkter og løsninger, samt rådgivning bidra til at kundene blir mer bærekraftige.
  • Gjennom økt samfunnsengasjement ta en tydelig bransjerolle innen bærekraft.
Meny
Quiero recibir información actualizada
Keep me updated
Hold meg oppdatert