ProgramvareKnowledger

Knowledger

Gjennom innsamling av data kan våre kunder overvåke og analysere fiskens ytelse både i sanntid og historisk. Likevel har det vært vanskelig å få en full oversikt, ettersom fôrings- og sensordata kun gir oss deler av historien. Pågående avvik og aktiviteter påvirker fiskens ytelse og forårsaker tapte fôringsmuligheter, og menneskelig kunnskap lagres aldri i noe system. Både fra et operativt og analytisk synspunkt gjør dette at de innsamlede dataene blir mindre verdt, og gjør det mye vanskeligere å forstå og forbedre fiskens ytelse.
knowledger

Produktdetaljer

Planlegg og juster fôringen basert på analyser over sensorverdier, fôringsdata og trender

Få full oversikt over alle data som påvirker fiskens ytelse

Analyser fiskens ytelse

Vår nye programvare, Knowledger, jobber mot å løse disse problemene ved å bruke alle dataene som samles inn og la brukeren legge til sin kunnskap både manuelt og automatisk ved å opprette avvik og aktiviteter. Dette forbedrer samarbeidet ettersom alle røkterne vil være klar over hva som skjer ute på lokalitetene i det aktuelle øyeblikket, og lar dem dokumentere tapte fôringsmuligheter. Fôringsdata, sensordata, og beholdningsdata blir deretter kombinert med data lagt til av røkterne, og gjør det mulig å få et mye bredere og presist bilde ved å analysere fiskens ytelse over tid.

Dashbord

Knowledger har også et dashbord i sanntid som viser gjeldende sensorverdier, fôringsdata og trender slik at man kan planlegge og justere fôringen. Detaljert informasjon om utviklingen de siste 24 timene er tilgjengelig per enhet.

knowledger illustrated 2

Bilder

Nedlastninger