Fôring og overvåkingSensorsystem

Sensorsystem

Overvåkning av vannkvalitet og miljøfaktorer i merden blir viktigere og viktigere. Sammenheng mellom ulike miljøparametre og appetitt, fiskehelse og tilvekst kan bare dokumenteres og forstås gjennom empiri og analyse.
Produkter
Orbit 863

Orbit 863 Oxygen Sensor

Sensor web

Orbit 880 Multisensor

Sensor web

Orbit 881 Multisensor

Orbit 890 Salinity Sensor

Orbit 891 Current Sensor

Orbit 892 Wind Sensor

Orbit 893 Turbidity Sensor

SensorCabinet

Sensor Cabinet

off-grid sensor logger

Off-Grid Sensor Logger

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post

Da trenger man et sensorsystem som:

 1. Kan måle de parametrene du ønsker å måle
 2. Kan vise verdiene i realtid
 3. Kan lagre alt som måles
 4. Kan tilgjengeliggjøre all data for analyse
 5. Kan varsle når noe er utenfor normalen
 6. Kan måle også ved strømstans
3 hovedkomponenter

Et sensorsystem består av tre hovedkomponenter:

1. Selve sensorene

Avhengig av hva man ønsker å overvåke tilbyr vi sensorer som enten er innebygget i undervannskameraene våre, eller er frittstående til bruk i eller utenfor merdene. Dette kan være enkeltsensorer eller multisensorer / sensorstasjoner.

 • Oksygen
 • Temperatur
 • Salinitet
 • Konduktivitet
 • Havstrøm (fart og retning på)
 • Turbiditet
 • Vær (værstasjon)
2. Infrastrukturen

Verdiene som måles av hver enkelt sensor må på en robust måte overføres fra merd til flåte eller fôrsenter. ScaleAQ har ulike løsninger for dette, slik at infrastrukturen kan tilpasses stedlige behov. Har du for eksempel kameraløsninger fra oss, benytter vi eksisterende kabler og strømskap. Vi kan også overføre sensor-data trådløst fra merd til flåte, og eventuelt videre fra flåten dersom flåten ikke har et stabilt nettverk. Det er ikke begrensninger på antall sensorer du kan plassere pr merd.

3. Visualisering, lagring og analyse

Verdiene som måles må både kunne vises i realtid, lagres og hentes frem for analyse og sammenligning. For sensorer innebygget i kameraene våre vil oksygen og temperatur kunne vises kamerabildet, slik at operatøren ser måleverdiene der biomassen står. Vi har også et dashboard som kan vise alle måleverdier i realtid, og som varsler operatøren dersom noen verdier er utenfor normalen. Alle sensor-målinger blir dessuten lagret i en trygg sky-løsning, og dermed vil alle miljøparametre være tilgjengelig for analyse og sammenligning merd mot merd, lokalitet mot lokalitet, region mot region.