Flåter og fartøyFôrflåter

Fôrflåter

ScaleAQ har betydelig kompetanse og erfaring i utvikling og bygging av fôrflåter for alle typer fiskeoppdrett. Robuste og pålitelige plattformer er essensielt i det tøffe marine miljøet til moderne havbruk. Vi legger stor vekt på å utvikle driftssikre og funksjonelle løsninger som bidrar til effektiv drift og trygge arbeidsforhold med trivsel og komfort for røkterne.
Produkter
Filters
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset
Reset

Aasgard 900

Aasgard 600

Nova concrete 600 lokalitet

Nova Concrete 600

Nova Concrete 450

Nova Concrete 500

SFF center 500

SeaFarm Feeder Center 500

NRS center 400

SeaFarm Feeder Center 400

seafarm feeder center 300

SeaFarm Feeder Center 300

SeaFarm Feeder

SeaFarm Feeder Bow 300

sff bow 200

SeaFarm Feeder Bow 200

Nova 600 at Lerøy Sjøtroll

Nova 600

Nova 450

Nova 450

Nova 300

Nova 300

Spørsmål?

Tore Laastad
Special Advisor – Barge & Thermolicer
Send e-post
Tor Henrik Haavik
Sales Director North Atlantic
Send e-post
Hs

Det er viktig at flåten er tilpasset lokaliteten den skal stå på. Tøffe lokaliteter krever flåter som tåler harde påkjenninger, mens lokaliteter lengst inne i en fjord kan klare seg med enklere konstruksjoner. Vi i ScaleAQ leverer flåter sertifisert opp til 6,5, og dermed kan du velge et design som passer til lokaliteten. Bruk gjerne sorteringsmuligheten til venstre i menyen under om du vet den signifikante bølgehøyden på lokaliteten flåten skal stå på.

Lastekapasitet

Lastekapasitet for fôrflåter refererer til hvor mange tonn fôr de kan laste på siloene. Det som kanskje glemmes, er kapasitet og plass til alt det andre som skal få plass på en fôrflåte. ScaleAQ har flåtedesign som laster fra 150 til 900 tonn fôr og som er tilpasset lokaliteten uavhengig av om den er ubemannet eller om den er en base for lagring av mannskap og utstyr.

Sentralfôringsanlegg

Hjertet i en fôrflåte er sentralfôringsanlegget. ScaleAQ har mer enn 35 års erfaring med å utvikle og levere sentralfôringsanlegg til den globale oppdrettsindustrien. Våre flåter kan utrustes med opp til seksten fôringslinjer avhengig av størrelsen på flåtene. Med markedets desidert mest brukervennlige og fremtidsrettede styringssoftware, FeedStation, er ScaleAQ det naturlige valget når du trenger et fôringsanlegg som du kan stole på i mange år fremover.

Barge control

Programmet Barge control gir røkteren den nødvendige oversikten over flåten. Generatorer kan fjernstyres, og lensepumpesystemet automatisk startes ved alarm, ballasteringssystemet forteller deg om trimmen på flåten og gir deg mulighet til å justere, varsling på åpne dører, tankstatuser, og innvendig kamerasystem gjør at selve flåten også kan styres fra land eller nabolokaliteten.

Ensilasje

Hvordan råmaterialet blir behandlet er kritisk for den videre verdien av ensilasje. Vi i ScaleAQ jobber derfor dedikert med utvikling, produsering, levering og installering av komplette dødfiskhåndteringsanlegg i alle størrelser. Flåtene våre leveres med våre egenutviklede systemer som tilpasses behovet ditt.

IoT

Tingenes internett er et viktig element å ta stilling til ved valg av flåte. De fleste oppdrettere har forstått verdien av data og hvor viktig innsikt fra alle hendelser på en lokalitet er for å sikre optimal drift. Dessverre har de færreste lokaliteter infrastrukturen på plass for å sikre flyt av data. ScaleAQ leverer sine flåter med industrielle nettverks– og serverløsninger som gjør det mulig å hente ut potensialet på lokaliteten også digitalt.

Hybridisering

ScaleAQ har utviklet et hybrid–anlegg for fôrflåter som ved hjelp av et EMS–system vil sørge for lavere dieselforbruk og lavere utslipp av CO2, NOX og SOX. Støyreduksjonen forbedrer også arbeidsforholdene for mannskapet. Lavere belastning på generatorer vil også være med å redusere vedlikeholdskostnader og øke levetiden på denne. Vi benytter koboltfrie batterier godkjent av DNV-GL som sikrer en trygg installasjon og lang levetid.

Sertifisering

Fôrflåtene våre er designet og bygget i henhold til gjeldende krav. Sertifisering og tilpasning av hver flåte skjer i samsvar med kundenes og myndighetenes krav (NS-9415, NYTEK). Tilpasning for å møte krav til Global G.A.P. er mulig.

HMS

På flåtene er HMS i fokus og de leveres med brann og alarmsystem, sikkerhetsleider på skutesiden, båttrapper for god ombordstigning, nødvendige nødutganger, betonggulv i bunn for gode arbeidsforhold og renslighet. Automatisk start–up av generator ved alarm på lensepumper og sensor på lensepumpene som hindre utpumping av diesel.

EL og standarder

Våre flåter er bygget med definisjon og spesifikasjon ihht. Norske myndighetskrav. TN-S 400V 50 HZ anlegg i hht. FEL, NEK 400:2018 med tyngde i NEK 400-8-820 Havbruksanlegg og forskrifter om maskiner. Generator og evt. landstrøm trafo tilpasses bruk på flåten enten hver for seg eller i kombinasjon. Hybridanlegg samkjøres med generatorene.