Sirkulær

Sirkulær

Som en av næringens største leverandører kjenner vi daglig på ansvaret vårt for å minimere fotavtrykket virksomheten vår har. I våre bærekraftsløfter forplikter vi oss til å redusere utslipp av plast i naturen og øke resirkuleringen av våre produkter. Vi har etablert «Scale Sirkulær» som et initiativ for økt bærekraft og sirkulærøkonomi. Vi har forpliktet oss til flere av FNs bærekraftsmål, hvor to av disse er bærekraftsmål nummer 12, som handler om ansvarlig forbruk og produksjon, og nr. 13 stoppe klimaendringer.
Produkter
ScaleAQ tau

Gjenbruk

Resirkulering

SirkAQ

Levetidsforlengelse

Spørsmål?

Hanne Digre
CSO – Chief Sustainability Officer
Send e-post
June Valla
Rådgiver miljø
Send e-post

Siden 1970 har det årlige uttaket av naturressurser tredoblet seg, og den lineære økonomien har bidratt til at jordens tålegrenser er overskredet. Vi som jobber i industrien, må gå fra å tenke avfall til å tenke mulighet for nytt produkt.

Sirkulær økonomi handler om å utnytte ressursene våre på en smartere måte, der avfall blir til verdifulle ressurser og produkter som kan brukes igjen og igjen. Teknologi spiller en nøkkelrolle i dette, da det gjør det mulig å skape innovative løsninger for å utnytte ressursene på en mer effektiv måte. Havbruk er en sektor som kan ha stor nytte av sirkulær økonomi både innen biologisk og teknologisk materialet.

ScaleQ, som en global teknologileverandør til havbruksnæringen gjør vi bærekraft til en forutsetning i alle deler av virksomheten. Vi tilbyr i dag levetidsforlengelse av flytekrage og bruker resirkulert materialet i håndlist, gangbanerør og fôrslanger. På sikt vil flere tjenester og produkter bli inkludert i Scale Sirkulær.

Vi leder grønn plattform prosjekt «SirkAQ» hvor målet er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr, gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. Her kan du lese mer om SirkAQ.

Vi jobber også med teknologiske løsninger for oppsamling og håndtering av slam. ScaleAQ vil fortsette å være en pådriver for en mer bærekraftig fremtid for havbruket.