Fiskehelse og hygieneDødfiskhåndtering

Dødfiskhåndtering

ScaleAQ har levert systemer for håndtering av dødfisk siden 1992. Systemene kan leveres som standardmodeller eller tilpasset kundenes behov. Vi tilbyr komplette mottaksanleggssystemer med sertifiserte innsamlingscontainere, kverner og lagertank, syredoseringsanlegg og systemer for oppsamling av dødfisk.
Produkter

Dødfiskkvern

CleanPump

grovkvern DFC 20

Grovkvern DFC-20

Mobil grovkvern illustrert

Mobil grovkvern

Syresikringscontainer

Syresikringscontainer

Mobil lagertank for ensilasje

Kartipper

Kartipper

tippecontainer for dødfisk

Tippcontainer for dødfisk

Salmon evolution ScaleAQ camera

System for lukkede anlegg

4.5m grinding tank

Kundetilpassede løsninger

Spørsmål?

Tommy Larsen
Product Manager
Send e-post
Tor Henrik Haavik
Sales Director North Atlantic
Send e-post

Hvordan råmaterialet blir behandlet er kritisk for den videre verdien av ensilasjen. Vi i ScaleAQ jobber derfor dedikert med utvikling, produsering, levering og installering av komplette dødfisk-håndteringsanlegg i alle størrelser. Fra landbaserte fiskeoppdrettere til større havgående oppdrettsinstallasjoner, slakterianlegg, prosessanlegg og fiskefartøy. Dødfiskutstyr levert fra ScaleAQ er enkelt å bruke og varer år etter år.