Fiskehelse og hygieneDødfiskhåndteringMobil lagertank for ensilasje

Mobil lagertank for ensilasje

Tanken kan brukes som lagertank for nye og eksisterende ensilasjeanlegg, men kan også brukes ved nødensilering og spesielle situasjoner. Den kan stå standby og fungere som en ressurs for flere lokaliteter.

Produktdetaljer

Kvernpumpe

Standard 15 kW 400V, andre størrelser tilgjengelig

Tankkapasitet

15 m3

Materiale

Tank – GRP Containerskid – lakkert svartstål Kvernpumpe – rustfrie kniver, pumpehus og spindel

Den mobile lagertanken kan inngå i en rekke ulike applikasjoner på båt, flåte eller land.
  • Øk ensileringskapasiteten på lokaliteten med mobile løsninger
  • Kraftig 15kW tørrstilt kvernpumpe for internsirkulasjon i tanken
  • 20 fots containerskid for enklere transport og sikring

Tanken er plassert i et 20 fots containerskid for enkel transport og sikring ned mot dekk. Den blir som standard levert med en kraftig 15 kW tørrstilt kvernpumpe med røropplegg for internsirkulasjon og levering av ensilasje. Starteskapet for pumpen er levert på GRP tanken som vist. Elektronisk nivåmåling, Cam-Lock koblinger og egendefinerte logo eller farge kan leveres som opsjon.

Satt i system utgjør de to enhetene, mobil lagertank og mobil grovkvern, et komplett ensilasjeanlegg for daglig bruk eller for nødensilering. Den mobile grovkvernen har en kapasitet på opp mot 20 tonn per time, avhengig av slangelengder og løftehøyder. Systemet håndterer alle fiskestørrelser og kan øke kapasiteten på ditt eksisterende ensilasjesystem. Fisk lastes i trakten på grovkvernen. Den kvernede massen faller ned i traken på rammeverket og blir pumpet videre gjennom skruepumpe. Fleksibel slange kan med enkelhet kobles på flensen på skruepumpen. Cam-lock tilkoblinger kan leveres som opsjon på alle koblinger. Begge systemene kan med enkelhet løftes med stropper eller truck. Totalt effektbehov er 13 kW for den mobile grovkvernen og 15 kW for den mobile lagertanken.

Mobil lagertank for ensilasje

Mobilt ensileringsanlegg med mobil lagertank og grovkvern satt i system.

Bilder

Nedlastninger