Fôring og overvåkingFjerndrift

Fjerndrift

ScaleAQ har lang erfaring med trådløs kommunikasjon, både mellom lokaliteter, og fra lokalitet og inn til land. Vi tilbyr skreddersydde kommunikasjonsløsninger for å ivareta behov knyttet til fjerndrift og fjernovervåking – alt fra enkle direkte­linker mellom flåter til komplekse nettverk som dekker mange anlegg og store geografiske avstander. ScaleAQ har den nødvendige kunnskapen og den riktige teknologien for å levere et robust nettverk med høy kapasitet og driftssikkerhet.
Produkter

empty

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post

Remote operation er et relativt nytt begrep i oppdrettsbransjen. Etterhvert som volumene per driftsenhet har økt, har behovet for å kunne ha kontinuerlig tilsyn med produksjonen økt tilsvarende. Dette kan være alt fra kortvarig lokalt behov ved redusert bemanning i helger og ferier, til å kunne fôre hele dagen når været ikke tillater ferdsel til anlegget, eller sentralisere driften og skape et fagmiljø med grupperinger av fôrere som sitter samlet i tilpassede arbeidsstasjoner og hver har ansvaret for flere anlegg.

ScaleAQ remote operations

ScaleAQ begynte allerede tidlig på 2000-tallet å tilby fjerndriftsløsninger til kamerasystemene. Vi har gjennom årene opparbeidet mye erfaring med ulike teknologier, og kan nå tilby en av markedets beste og mest komplette fjerndriftløsninger. ScaleAQ tilbyr alt fra enkel fjernstyring av fôring og kamera fra merd og arbeidsbåt, til komplette regionale fôringssenter og komplette driftsavtaler.

Sentralisering

Oppdrettsbransjen vokser, og effektiv fôring er en viktig suksessfaktor. Ved å sentralisere driften, kan man skape aktive arbeidsgrupper gjennom observering og diskusjon med kollegaer. Dette kan bidra til en kollektivt økt forståelse av fiskens oppførsel og trivsel under ulike forhold.

Overvåking av flåteteknisk

Vi legger også opp til fjernovervåking av alt flåteteknisk, slik at alarmer og sensorer kan gi bedret oversikt over lokaliteten til teknisk personell eller fôringsvakt. Dette kan være alt fra værsensorikk, hellingssensorer, væskenivåer, temperatur- og lysstyring osv.

Two work stations in Lysnes remote feeding center_web

Oppetid

Fjerndriftet fôring setter høye krav til oppetid for å sikre tilgang og kontroll. Våre fulldriftede løsninger er basert på velutprøvd utstyr som kan håndtere de fysiske påkjenningene som salt og vind over tid. Vi har support-team som er klare til å gjøre korrigerende tiltak om noe skulle skje i nettverket. For å sikre tilgang ved større utfall tilbyr vi også en «bakdør», slik at man kan administrere utstyr på flåten, selv ved driftsforstyrrelser på hovedsambandet.

Sikkerhetsovervåking

Ved værutsatte lokaliteter kan det være betryggende å ha sikkerhetsovervåkning, slik at man ved avtale kan følge med på planlagte aktiviteter og iverksette aksjoner ved eventuelle uhell. Overvåkningen er også et nyttig verktøy, spesielt om sommeren, for å dokumentere besøk av uvedkommende i perioder hvor anlegget ikke er bemannet.