Merd, not og forankringNøterNotservice

Notservice

Vår servicestasjon på Hestnes har 30 års erfaring med notvask, desinfisering, reparasjon og impregnering på alle typer oppdrettsnøter.
Notservice på hestnes

Produktdetaljer

Notvask

Desinfisering

Reparasjon

Impregnering

Det er viktig at både impregneringen og coatingen som velges er egnet for din lokalitet. I ScaleAQ har vi over 30 års erfaring med å velge de produktene som passer best til ulike typer nøter og lokaliteter.

Service på not skal være av så høy kvalitet og så effektiv som mulig. Derfor har vi modernisert og oppgradert anlegget vårt på Hestnes. Der har vi blant annet investert i et helt nytt vaske- og renseanlegg som oppfyller alle miljøkrav. I tillegg har vi investert i et avfuktingsanlegg i bøteriet, hvor nøtene tørkes før impregnering.

Vi kjenner hele livssyklusen til nøtene – fra veveriet til merden. Vår kunnskap om nøter, vår lange erfaring og vårt moderne utstyr gjør at du kan være trygg på at både service og vedlikehold av dine nøter er i de beste hender hos ScaleAQ.

Verkstedet er sertifisert i henhold til NS9415.

Slik gjør vi service og vedlikehold på nøtene:

  • Nye nøter sjekkes ved ankomst.
  • Gamle nøter vaskes, kontrolleres og repareres.
  • Nota dyppes evt. i impregneringsbad.
  • Nota vakuumbehandles i impregnator.
  • Overflødig impregnering etter behandling avrennes tilbake til impregneringsbadet.
  • Nota tørkes.
  • Nota pakkes, tausettes og sendes til kunde.

Bilder

Nedlastninger

Notbrosjyre

Last ned