Inngår samarbeid for å tilby prediktive tjenester til oppdrettere, for å forbedre fiskevelferd og vekst
east
ScaleAQ

Lokal tilstedeværelse gir deg trygghet

Aktuelt

We are aquaculture

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Ledige stillinger

Stilling: Søknadsfrist: Sted:
Servicetekniker Finnsnes og omegn 15.10.2023 Finnsnes og omegn
Servicetekniker Alta 15.10.2023 Alta
Marin Ingeniør 18.10.2023 Trondheim
Se alle

Sirkulære løsninger for havbruksnæringen

Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykk fra havbruk, der visjonen er “zero plastic waste by 2030.”

Hold meg oppdatert