Forretningsområder

ScaleAQ skaper vekst innen akvakultur

Det gjør vi ved å produsere og levere digital teknologi, prosjektering, infrastruktur og tjenester på en pålitelig, bærekraftig og innovativ måte. Vi etablerer, optimaliserer og oppgraderer oppdrettsanlegg.

Våre tjenester er delt inn i fire divisjoner som integreres i samskaping og kundefokus:

Service

ScaleAQ har kompetanse, produkter og folk til å hjelpe deg å sikre kontinuitet og kostnadseffektiv produksjon.

Seabased

ScaleAQ har utviklet og levert en rekke løsninger og produkter innen merdbasert havbruk som i dag er bransjestandarder.

Landbased

ScaleAQ utformer og leverer nøkkelferdige RAS-anlegg der fisken er sunn, vokser godt og der vannkvaliteten er gjort optimal gjennom solid teknologi og vår bransjeledende kunnskap.

Digital

ScaleAQ har et bredt spekter av digitale løsninger. Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og vil være avgjørende i fremtiden.

We scale aquaculture

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Map showing ScaleAQ's locations

En partner og rådgiver for å utvikle land- og sjøbasert akvakulturprosjekter med en ubrutt historie innen havbruk i nesten 40 år. Våre løsninger er basert på dyp maritim kunnskap fra tøffe forhold. Med vår unike portefølje av produkter og lokal tilstedeværelse, er vi hands-on og står ved våre kunder.

Lokalt nærvær,
personlig engasjement

ScaleAQ sin unike styrke ligger hos våre ansatte.

Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Lokal tilstedeværelse betyr sterke relasjoner, å være der, og løse utfordringer der de er.

We define aquaculture

1980
1980

Vi lanserer vår første flytekrage

We launch our first cage

1985
1985

Vi utvikler vårt første sentralfôringsanlegg

We develop our first central feeding system

1994
1994

Vårt første RAS-system leveres

We deliver our first RAS system

1996
1996

Vårt første undervannskamera tas i bruk

Our first underwater camera delivery

2010
2010

Vi leverer verdens første RAS for slakteferdig laks

We deliver the world’s first full grow-out RAS

2013
2013

Verdens første rømningssikre merdsystem lanseres

We launch the first escape proof net cage system

Se hele historien

Hold meg oppdatert

Meny
Keep me updated
Hold meg oppdatert