Lys

Bruk av lys og kunstig daglengde bidrar til å skape et ideelt miljø for en rekke fiskearter. Dette er en allment vedtatt praksis i akvakulturindustrien, og et sentralt element for å undertrykke kjønnsmodning, øke appetitt og vekst hos fisk. Våre undervannslys er lette, driftssikre og effektive. De første lysene ble utviklet i 1995, og siden den gang har vi levert rundt 15 000 lys nasjonalt og internasjonalt.
Produkter
orbit light

LED Light System

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post