ProgramvareMercatus

Mercatus

Biologisk oversikt fra rogn til slakting, fiskehelse, optimalisert produksjonsplanlegging fremover i tid og full kontroll på økonomiske parameter gjør Mercatus til et enestående verktøy både for operativ kontroll og til større strategiske beslutninger. Mercatus har et moderne og brukervennlig grensesnitt, og fungerer også på mobil og nettbrett. Løsningen er artsuavhengig, åpen API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og er brukt av store og små oppdrettere over hele verden.
Produkter
mercatus farmer

Mercatus Farmer

mercatus farmer

Mercatus Finance

mercatus farmer

Mercatus Future

mercatus farmer

Mercatus Vet

Spørsmål?

Pål Herstad
Chief Commercial Officer ScaleAQ Software
Send e-post
Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post