ProgramvareMercatusMercatus Vet

Mercatus Vet

Gjennom programvaren Mercatus tilbyr vi en unik portefølje med tett integrerte applikasjoner som støtter alle produksjonsrelaterte operasjoner hos fiskeoppdrettere.
mercatus farmer

Produktdetaljer

Dokumentkontroll

Systematisering

Oversikt på alle nivåer

All informasjon på ett sted

Biologisk oversikt fra rogn til slakting, fiskehelse, optimalisert produksjonsplanlegging fremover i tid og full kontroll på økonomiske parameter gjør Mercatus til et enestående verktøy både for operativ kontroll og til større strategiske beslutninger.

Mercatus har et moderne og brukervennlig grensesnitt, og fungerer også på mobil og nettbrett. Løsningen er artsuavhengig, åpen API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og er brukt av store og små oppdrettere over hele verden.

Mercatus Vet er et program for dokumentasjon og rapportering av fiskehelserelatert arbeid i havbruk.

Mercatus Vet kan brukes alene, eller integrert med Mercatus Farmer. I det siste tilfellet utveksles nyttig informasjon mellom disse to programmene. Dette gjør at fiskehelsepersonell har effektiv tilgang til relevant informasjon fra Farmer i Vet-grensesnittet hvor de jobber. Som eksempel nevnes biomasse, dødelighet, lusenivå og behandlinger.

Besøksrapporter og resepter etablert i Vet vil vise i Mercatus Farmer på tilhørende lokalitet. Dette gjør det enkelt for lokalitetens driftspersonale å ha full oversikt på sin fiskehelsedokumentasjon. Dette er spesielt kjekt ved revisjoner fra kunder og myndigheter.

I Mercatus Vet tilpasses registreringssidene til det enkelte selskap sine behov. Det betyr at det er lett å legge til rette for å skrive tekst og i tillegg ha gode grensesnitt for samling av strukturerte data.

Som del av brukerdialogen i Vet kan det lastes opp dokumenter og bilder av relevans. I Mercatus Vet kan man selvsagt lage resepter og knytte til en risikovurdering gjort i forkant av en beslutning om å utstede resept.

Resepter og besøksrapporter kan sendes som e-post direkte fra Mercatus Vet.

Bilder

Nedlastninger