Vi former fremtidens havbruk

Vi oppnår dette ved å tilby løsninger som forbedrer fiskevelferd, optimaliserer biologisk prestasjon, fremmer bærekraft, sørger for sikkerhet og øker lønnsomhet for oppdretteren.

Lokalt nærvær, personlig engasjement

ScaleAQ sin unike styrke ligger hos våre ansatte.

Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Lokal tilstedeværelse betyr sterke relasjoner, å være der, og løse utfordringer der de er.

ScaleAQ

Innovasjon og utvikling

Kontinuerlig utvikling må skje på flere nivå – det er stadig optimalisering av eksisterende produkter, målrettet utvikling av nye produkter basert på nærliggende løsninger – og langsiktig fokus på helt nye konsepter.

ScaleAQ er opptatt av å bruke vår posisjon til å bidra på alle nivå, basert på innsikt og samarbeid med kunder og partnere. Gjennom vår avdeling for Innovasjon og Utvikling vil vi forsøke å sikre ideer og erfaring fra både hele ScaleAQ og fra våre kunder til å etablere gode prosjekter, gjerne i samarbeid med akademia.

Vi har etablerte systemer for profesjonell prosjektledelse, for å sikre kvalitet og oversikt – og for å støtte personer og miljøer med engasjement og initiativ. Vi tror på en kombinasjon av bred forankring og profesjonell styring, og våre rådgivere står klare til å benytte hele ScaleAQ sin kompetanse i kombinasjon med kundens motivasjon, innsikt og erfaring.

Integrert årsrapport

Vår årsrapport består også av en bærekraftsrapport. Åpne eller last ned rapporten under for å lese mer.

Års- og bærekraftsrapport 2022

Års- og bærekraftsrapport 2021

Brand DNA

Formål

Shaping safe and sustainable aquaculture

Forme sikker og bærekraftig havbruk

Misjon

Ensuring our customers have license to operate, and succeeding in making healthy salmon and high-value species of premium quality, at low cost, in a sustainable manner

Sikre at kundene våre har lisens til å operere, og lykkes med å lage sunn laks og høyverdige arter av førsteklasses kvalitet, til lave kostnader, på en bærekraftig måte

Visjon

Leading and preferred partner to the global aquaculture industry

Ledende og foretrukket partner til den globale havbruksnæringen

Verdier

Våre verdier tar utgangspunkt i enkle 3 verdibegreper som skal legge føringer for hvordan vi ønsker å opptre internt og eksternt. Sammen gjennomsyrer de alt som gjøres og bidrar til å tydeliggjøre vår identitet og vårt mål som er å sikre en bærekraftig vekst i fremtidens akvakultur.

build trust

bygg tillit: Ansattes mandat til å ta egne beslutninger er avgjørende for en organisasjon som er avhengig av nære kunderelasjoner og raske handlinger. Tillit skaper et sterkt ScaleAQ team.

Vi må alltid etterstrebe å bygge tillit.
For bedre beslutninger. Raskere handlinger.
Skape sikkerhet. Sterkere lag. Tettere relasjoner.

«Jeg stoler på at du stoler på meg».

Business teamwork join hands together. Business teamwork concept
Fish in the sea

take responsibility

ta ansvar: Vi tar ansvar for både vårt eget arbeid og vårt kollektive ansvar for miljøet. Vi skaper bærekraftige løsninger som er basert på innsikt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal alltid ta ansvar.
For våre handlinger og leveranser.
Våre kunder. Kolleger. Og miljøet.

«Jeg vet når jeg skal ta ansvar».

go beyond

gå lengre: Vi skal tørre å være tydelige og handlekraftige, nysgjerrige, visjonære og nytenkende på vegne av hele akvakulturen. Vi skal dele vår kunnskap for å gjøre en forskjell i havbruksnæringen.

Vi skal tørre å å gå lengre.
Overgå forventningene. I hver oppgave.
Forbedres kontinuerlig. Innovere og utvikle.

«Jeg føler meg trygg til å gå lengre».

A leaf growing from a log

Divisjoner

Audun S. Fjeldvær

CEO, ScaleAQ Seabased

Jon Arild Tørresdal

CEO, ScaleAQ Software

Carlos Arenas

CEO, ScaleAQ Chile

Bernt Lilliestråle

CEO, Moen Marin

Jon Anders Leikvoll

CEO, Maskon

ScaleAQ Group

ScaleAQ Group er en ledende aktør innen den globale havbruksnæringen og består av divisjonene: ScaleAQ Seabased, ScaleAQ Software, ScaleAQ Chile, Moen Marin og Maskon. Med en sterk tilstedeværelse i mange land, inkludert Norge, Skottland, Island, Canada, Tasmania, Chile, Polen og Vietnam, utvikler og leverer konsernet nyskapende teknologi og robuste løsninger til kunder over hele verden.

ScaleAQ Group er forpliktet til å forme fremtiden for bærekraftig akvakultur. Vårt fokus er å fremme vekst i sektoren, optimere produksjonsmetoder, og bidra til å forbedre og oppgradere hele industrien. Med en global stab på over 900 dyktige medarbeidere, er vi godt posisjonert for å gjøre en betydelig innvirkning på havbruksindustrien og dens fremtid.

Bilde av Svein Vestermo

Svein Vestermo

CFO, ScaleAQ Group

Svein Vestermo har vært Group CFO siden mai 2020 og fungerer for tiden som konstituert konsernsjef. Han er siviløkonom fra NTNU / Universitetet Nord. Svein har mer enn 20 års erfaring fra både linjeledelse og innenfor finansfunksjonen. Før han startet i ScaleAQ kom han fra stillingen som divisjonsdirektør i Saferoad, hvor han også i periode hadde posisjonen som Group CFO.

Nina Olufsen

Chief Strategy & People Officer, ScaleAQ Group

Nina Olufsen har vært i ScaleAQ siden mars 2022 og innehar rollen som Chief Commercial & Strategy Officer. Hun har utstrakt leder- og styreerfaring fra ulike bransjer innen både B2B og B2C, i tillegg til å ha jobbet som strategikonsulent og finansanalytiker. Olufsen har hele karrieren ledet krevende vekst-, restrukturerings- og endringsprosesser, med ansvar for å både forme og gjennomføre virksomhetsstrategier, samt ledet en rekke oppkjøps- og salgstransaksjoner. Før ScaleAQ har hun erfaring fra blant annet Credo Partners, Broadnet, Norrøna, Mestergruppen og Holta Invest.

Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre

Chief Sustainability Officer, ScaleAQ Group

Hanne Digre er CSO (Chief Sustainability Officer) i ScaleAQ, og har vært ansatt siden november 2020. Hun leder selskapets arbeid innen bærekraft. Hanne har en doktorgrad fra institutt for bioteknologi (NTNU), mastergrad innen næringsmiddelteknologi (NMBU), og en executive master innen strategi og ledelse. Hanne har over 26 års erfaring fra sjømatnæringen, både fra næringslivet, forskning og utvikling, nasjonalt og internasjonalt.

We define aquaculture

Se hele historien

Hold meg oppdatert