We scale aquaculture

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Lokalt nærvær, personlig engasjement

ScaleAQ sin unike styrke ligger hos våre ansatte.

Vi er stolte av å ha 900 av de mest kompetente, solide og innovative hjernene innen havbruk. Solide mennesker gir solid bærekraftig virksomhet, for våre kunder og for ScaleAQ. Lokal tilstedeværelse betyr sterke relasjoner, å være der, og løse utfordringer der de er.

ScaleAQ

Innovasjon og utvikling

Kontinuerlig utvikling må skje på flere nivå – det er stadig optimalisering av eksisterende produkter, målrettet utvikling av nye produkter basert på nærliggende løsninger – og langsiktig fokus på helt nye konsepter.

ScaleAQ er opptatt av å bruke vår posisjon til å bidra på alle nivå, basert på innsikt og samarbeid med kunder og partnere. Gjennom vår avdeling for Innovasjon og Utvikling vil vi forsøke å sikre ideer og erfaring fra både hele ScaleAQ og fra våre kunder til å etablere gode prosjekter, gjerne i samarbeid med akademia.

Vi har etablerte systemer for profesjonell prosjektledelse, for å sikre kvalitet og oversikt – og for å støtte personer og miljøer med engasjement og initiativ. Vi tror på en kombinasjon av bred forankring og profesjonell styring, og våre rådgivere står klare til å benytte hele ScaleAQ sin kompetanse i kombinasjon med kundens motivasjon, innsikt og erfaring.

Års- og bærekraftsrapport

Vår årsrapport består også av en bærekraftsrapport. Åpne eller last ned rapporten under for å lese mer.

Års- og bærekraftsrapport 2021

Brand DNA

Misjon

ScaleAQ skaper vekst i akvakultur. Vekst ved å etablere, optimalisere og oppgradere industrien.

Visjon

ScaleAQ = Akvakultur. WE ARE AQUACULTURE.
Vi ønsker å skape fremtidens akvakultur.

Verdier

Våre verdier tar utgangspunkt i enkle 3 verdibegreper som skal legge føringer for hvordan vi ønsker å opptre internt og eksternt. Sammen gjennomsyrer de alt som gjøres og bidrar til å tydeliggjøre vår identitet og vårt mål som er å sikre en bærekraftig vekst i fremtidens akvakultur.

build trust

bygg tillit: Ansattes mandat til å ta egne beslutninger er avgjørende for en organisasjon som er avhengig av nære kunderelasjoner og raske handlinger. Tillit skaper et sterkt ScaleAQ team.

Vi må alltid etterstrebe å bygge tillit.
For bedre beslutninger. Raskere handlinger.
Skape sikkerhet. Sterkere lag. Tettere relasjoner.

«Jeg stoler på at du stoler på meg».

Business teamwork join hands together. Business teamwork concept
Fish in the sea

take responsibility

ta ansvar: Vi tar ansvar for både vårt eget arbeid og vårt kollektive ansvar for miljøet. Vi skaper bærekraftige løsninger som er basert på innsikt hos våre kunder og samarbeidspartnere.

Vi skal alltid ta ansvar.
For våre handlinger og leveranser.
Våre kunder. Kolleger. Og miljøet.

«Jeg vet når jeg skal ta ansvar».

go beyond

gå lengre: Vi skal tørre å være tydelige og handlekraftige, nysgjerrige, visjonære og nytenkende på vegne av hele akvakulturen. Vi skal dele vår kunnskap for å gjøre en forskjell i havbruksnæringen.

Vi skal tørre å å gå lengre.
Overgå forventningene. I hver oppgave.
Forbedres kontinuerlig. Innovere og utvikle.

«Jeg føler meg trygg til å gå lengre».

A leaf growing from a log

Konsernledelse

Bilde av Geir Myklebust

Geir Myklebust

Chief Executive Officer
Bilde av Svein Vestermo

Svein Vestermo

Chief Financial Officer

Nina Olufsen

Chief Commercial Officer
Bilde av Ståle Sæther

Ståle Sæther

Chief Operating Officer

Lucie Katrine Sunde-Eidem

Chief HR Officer
Bilde av Audun Sivertsen Fjeldvær

Audun S. Fjeldvær

Chief Technology Officer
Bilde av Hanne Digre

Hanne Digre

Chief Sustainability Officer

Kai Karstensen

VP Corporate Projects & Floating Constructions
Bilde av Geir Furberg

Geir Furberg

Service / Senior Advisor
Bilde av Terje Andreassen

Terje Andreassen

Moen Marin

Jon Anders Leikvoll

Maskon

We define aquaculture

Se hele historien

Hold meg oppdatert