Merd, not og forankringForankringssystemer

Forankringssystemer

Forankringssystem fra ScaleAQ tilpasses de krevende miljøene de skal fungere i og er en sikker og robust investering. Forankringsutstyr skal tåle vær og vind på sitt mest ekstreme. Derfor benytter vi både din kunnskap om eget område, våre 40 år med erfaring i bransjen og grundige analyser og beregninger for å sikre utstyrets robusthet. Slik at forankringssystem fra ScaleAQ møter både våre, dine og myndighetenes krav og blir en sikker og robust investering.
Produkter

Anker

ankerkjetting closeup

Ankerkjetting

fortøyning

AQ Ring

bøye uten lys

Bøyer

bolt

Forankringsbolt

Mooring ConnectionPlate under the surface

Forankringsplate

kjetting

Galvanisert langlenket kjetting

thimble

Kauser

ChainSling closeup

Kjettingsling

bøyer med lys

Markeringslys SABIK

Shackles

Sjakler

ScaleAQ tau

Tau

MasterLink

Varmgalvaniserte løkker

Spørsmål?

Håkon Tønne
Product Manager Mooring
Send e-post
Øyvind Refsnes
Regionsjef Forankring Sør
Send e-post
Akkrediterte forankringsanalyser

Utgangspunktet for gode forankringssystemer er inngående kjennskap til stedet anlegget skal settes opp i. ScaleAQ har høyt kvalifiserte rådgivere og de mest oppdaterte analyseverktøyene tilgjengelig for dimensjonering av forankring. Vi kombinerer din erfaring med avanserte lokalitetsundersøkelser.

Dataprogram gjør det mulig å simulere forholdene på en gitt lokalitet en stormfull dag. Flytekrager, nøter og forankringssystem blir modellert i programmet. Ved å sette inn strøm-, bølge- og vinddata for lokaliteten, beregner dataprogrammet hvilke krefter forankringer og flytekrager blir utsatt for innenfor de sikkerhetsmarginer som kreves i standarden NS 9415. Det gjør det mulig å optimalisere komponentene som forankringssystemet består av. Dette gjøres av vår Marine Engineering-avdeling.

Dette får du når du velger forankringssystem fra ScaleAQ
  • Sertifisert i henhold til NS9415
  • Sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften
  • Standardiserte komponenter
  • Komplett dokumentasjon av forankringssystemet
  • Komplett system – alle deler er tilpasset hverandre
  • Egne eksperter på forankringsanalyser: Marine Engineering
  • Egen og tredjepartskontroll på alle standardiserte løsninger vi ikke produserer selv
  • Testet både i simulerte og reelle omgivelser i årevis
ScaleAQ Mooring System video: