Merd, not og forankringMarine Engineering

Marine Engineering

Våre ingeniører har lang erfaring og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet.
Produkter
Marine engineering

Analyser

Testing

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post

ScaleAQ har lang erfaring med beregning og dimensjonering av marine konstruksjoner. Dette omfatter blant annet strukturelle og hydrodynamiske analyser for rammeforankring, flåteforankring, flytekrager, not og andre konstruksjoner.

Våre ingeniører har bred teknisk kompetanse og mye kunnskap om havbruk og offshore konstruksjoner. De finner de mest lønnsomme og sikreste løsningene til enhver lokalitet.

Alle vurderinger tar hensyn til kundens spesifikke behov og forutsetninger gitt for lokaliteter. I tillegg gjøres alt arbeid i henhold til  krav og retningslinjer fra gjeldende forskrifter og standarder.

Marine engineering gjør:
  • Sertifisering
  • Sertifiserte forankringsanalyser
  • Konstruksjonsanalyser (Elementanalyser, 3D+2D-analyser)
  • Kapasitetsanalyser for sertifisering og leveranser
  • Forskning og utvikling
  • Totale leveranser (prosjektering, analyse, tegning, installasjon)
  • Tegning og produksjon av komponenter
  • Anleggsbesøk
  • Prosjektledelse