Registrer retur av salgsvarer

Hvordan registrere retur av salgsvarer?

Vi ønsker å informere om og presisere rundt vår praksis ved retur av varer. Dette igjen for å kunne forsikre dere om at deres retur og påfølgende kreditering blir hensiktsmessig og effektiv behandlet, samt at forholdene rundt smitte blir forskriftsmessig ivaretatt. For å dekke våre kostnader forbundet med retur, godskrives kunden 75% av varenes salgspris.

Med utgangspunkt i fare for mulig kryss-smitte (vanskelig desinfiseringsmuligheter) og verdiforringelse tas normalt følgende varer ikke i retur:

 • Varer som faller inn under mindre forbruksmateriell (eks. bolter, sjakler, splinter, mutre)
 • Taukveiler
 • Ikke komplett, skadet, ikke salgbar, bestillingsvarer, varer produsert etter spesifikasjon eller ikke desinfiserte varer.
 • Varer utlevert for mer enn 30 dager siden.

Prosessen for retur av varer:

 1. Retur avklares med ansvarlig rådgiver.
 2. Returvarer registreres i skjema på vår hjemmeside. Ved delvis retur varenummer navn og antall påføres returskjemaet.
 3. Kunden mottar bekreftelse på sin registrering.
 4. ScaleAQ registrerer returvarene ihht returpolicy.
 5. Kunde mottar bekreftelse på godkjent retur, som skal legges ved returen.
 6. Dersom varer ikke er tilstrekkelig desinfisert eller rengjort ihht avtale, vil varene bli sendt i retur til kunde. Om mulig, vil varene bli rengjort og desinfisert mot et gebyr i tillegg til servicekostnad.
 7. Lager/logistikk kontrollerer mottatte varer mot returordre.
 8. Når varer er kontrollert og godkjent utstedes kreditnota.
Merk: Ingen varer skal sendes i retur før returen er avklart med ansvarlig rådgiver.

Registrer retur

 • Dato for innsendelse av retur
 • Produkt Returårsak Actions
     
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 50 MB.
  • NB: Skriv ut returskjemaet og legg det ved varene som skal inn til service. Merk at returen må sendes som dør-til-dør-pakke slik at pakken ikke havner i post i butikk, men leveres på døren.

  Returadresser

  Bømlo

  Scale Aquaculture AS
  Serklauvvegen 67
  5440 Mosterhamn
  Norge

  Frøya

  Scale Aquaculture AS
  Nordfrøyveien 217
  7260 Sistranda
  Norge

  Tovik

  Scale Aquaculture AS
  Tovikstranda 87
  9445 Tovik
  Norge

  Finnsnes

  Scale Aquaculture AS
  Hersvik 7
  9300 Finnsnes
  Norge