Registrer retur av salgsvarer

Vi ønsker å informere om og presisere rundt vår praksis ved retur av varer. Dette igjen for å kunne forsikre dere om at deres retur og påfølgende kreditering blir hensiktsmessig og effektiv behandlet, samt at forholdene rundt smitte blir forskriftsmessig ivaretatt. For å dekke våre kostnader forbundet med retur, godskrives kunden 75% av varenes salgspris.

Med utgangspunkt i fare for mulig kryss-smitte (vanskelig desinfiseringsmuligheter) og verdiforringelse tas normalt følgende varer ikke i retur:

 • Varer som faller inn under mindre forbruksmateriell (eks. bolter, sjakler, splinter, mutre)
 • Taukveiler
 • Ikke komplett, skadet, ikke salgbar, bestillingsvarer, varer produsert etter spesifikasjon eller ikke desinfiserte varer.
 • Varer utlevert for mer enn 30 dager siden.

Prosessen for retur av varer.

 1. Retur avklares med ansvarlig selger.
 2. Returvarer registreres i skjema på vår hjemmeside.
 3. ScaleAQ registrerer returvarene ihht returpolicy.
 4. Kunde mottar bekreftelse som skal legges ved returen.
 5. Dersom varer ikke er tilstrekkelig desinfisert eller rengjort ihht avtale, vil varene bli sendt i retur til kunde. Om mulig, vil varene bli rengjort og desinfisert mot et gebyr i tillegg til servicekostnad.
 6. Lager/logistikk kontrollerer mottatte varer mot returordre.
 7. Når varer er kontrollert og godkjent utstedes kreditnota.

Registrer retur

 • Dato for innsendelse av retur
 • Produkt Feilbeskrivelse Actions
     
 • Dra og slipp filer her, eller
  Max. file size: 50 MB.
  • NB: Skriv ut returskjema og legg skjemaet ved varene som skal inn til service