play_circle

Programvare

Moderne oppdrett er høyteknologisk industri. Like vel, det sentrale er biologien og fisken i merden. For oss i ScaleAQ er det derfor viktig at programvaren du benytter tilfører verdi til arbeidsdagen din og bidrar til god fiskevelferd. Forbedrede fôringsrutiner, enkel og oversiktlig visualisering av viktige hendelser, full kontroll over relevante data, fjernkontroll og automasjon av installasjoner, dokumentasjon, budsjettering og rapporteringsverktøy – listen er nesten endeløs!
barge control

Barge Control

feedstation

FeedStation

knowledger

Knowledger

mercatus farmer

Mercatus Farmer

mercatus farmer

Mercatus Finance

mercatus farmer

Mercatus Future

mercatus farmer

Mercatus Vet

ScaleAQ vision

Vision

Spørsmål?

Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post
Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Sikrer fremtidens akvakultur

Moderne havbruk er en høyteknologisk industri. God styring og kontroll basert på integrert programvare og intelligente systemer er viktig nå og blir essensielt i tiden fremover. ScaleAQ har en lang rekke digitale produkter.

Våre ulike programvareprodukter kommuniserer via åpne API’er, og gir dermed oppdrettere mulighet til å integrere våre løsninger i et sømløst miljø med andre systemer.

Vår velprøvde programvare og framtidsrettede digitale tjenester sørger for at den biologiske produksjonen skjer i tråd med bransjens krav til kontroll, fiskehelse, overvåking, planlegging og dataflyt.

Produktområdet dekker styring av fysiske komponenter på sjø- og landbaserte oppdrettsanlegg, registrering og analyse av store mengder biologiske data, miljødata og produksjonsdata, samt digital infrastruktur for moderne driftssentraler og lokalitetsnettverk.