Fiskehelse og hygiene

Å ivareta god fiskehelse er vår høyeste prioritet. Våre løsninger lar deg gjennomføre nødvendige behandlinger på fisk og utstyr, på en effektivt og skånsom måte. Våre patenterte teknologier lar deg gjennomføre grunnleggende smitteforebyggende tiltak, behandling av fisk som ikke har det bra og vask og rens av nøter og kar med minst mulig påvirkning på fiskens helse. Når livssyklusen til laksen er over, skal ingen ressurser gå til spille. God dødfisk- og ensilasjehåndtering sikrer at 100 % av ressursene fra ett av verdens meste bærekraftige proteiner utnyttes.

Lusekontroll

Dødfiskhåndtering

Maskon

Spørsmål?

Tore Laastad
Special Advisor – Barge & Thermolicer
Send e-post