SirkulærResirkulering

Resirkulering

Vi jobber med å materialgjenvinne mest mulig av vårt utstyr. Materialet fra flytekrager og bunnring er veldig godt egnet for resirkulering og til bruk i egnet oppdrettsutstyr. Vi tilbyr håndlist, gangbanerør og fôrslanger laget av resirkulert PE-materialet.

Produktdetaljer

Ved å ha kontroll gjennom hele verdikjeden ser vi at kvaliteten på det resirkulerte materialet er tilnærmet like godt som jomfruelig plast. Mikroskopianalyser viser en meget god homogenitet og renhet i rør med resirkulert materiale og skiller seg ikke fra rør med jomfruelig materiale. Dette er svært gode nyheter for bransjen, og åpner for store muligheter for bruk av resirkulert HDPE-plast. 

Flytekrager som blir utsatt for sterke krefter, har meget strenge krav til sikkerhet og materialstyrke. Retningslinjene i NS9415 gjør at det per i dag i er krevende å bruke resirkulerte materialer i produksjonen for disse store konstruksjonene. Dette er noe vi jobber med i grønn plattform prosjektet SirkAQ.

Mer informasjon:

Klimapartnere-konferansen 2022 – Sirkulær økonomi: resirkulerte fôrslanger ScaleAQ

Spørsmål?

Martin Søreide
Technical Director – Marine Engineering
Send e-post
Hanne Digre
CSO – Chief Sustainability Officer
Send e-post

Bilder

Ingen treff.

Nedlastninger