Fiskehelse og hygieneLusekontroll

Lusekontroll

Full effekt med null kjemikalier: ScaleAQ har siden 2007 jobbet med ikke medikamentelle løsninger for havbruknæringen. Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Siden 2016 har spesielt den norske havbruksnæringen i hovedsak brukt ikke medikamentelle metoder for avlusing. Den mest brukte metoden er termisk avlusing.
Produkter

Vortex®

Thermolicer

Subsea System

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post