Fiskehelse og hygieneLusekontroll

Lusekontroll

Full effekt med null kjemikalier: ScaleAQ har siden 2007 jobbet med ikke medikamentelle løsninger for havbruknæringen. Lakselus har vist seg å være et tilpasningsdyktig vesen og er en pågående utfordring for oppdrettere. Lusen har imidlertid en lav toleranse for plutselige temperatursvingninger. Siden 2016 har spesielt den norske havbruksnæringen i hovedsak brukt ikke medikamentelle metoder for avlusing. Den mest brukte metoden er termisk avlusing.
Produkter

Vortex®

Thermolicer®

Subsea System

Spørsmål?

Tore Laastad
Special Advisor – Barge & Thermolicer
Send e-post
Terje Aasland
Senior Project Manager
Send e-post