Vortex®

Semi-lukket system. Lakselusen trives best i de øverste vannlagene, og derfor har man en duk i toppen av noten som stopper lusa fra å komme inn i merden. For å få inn nok friskt vann, pumper Vortex® friskt og lusefritt vann opp fra dypet under merden.

Produktdetaljer

Patentert løsning

Flytekrage FR630 – 160m

4 thrustere benyttes

16m sidevegg

12m PE skjørt + 3m nylon nett

Midgard oppsett

Vortex® – Semi-lukket system

  • Betydelig reduksjon i lusepåslag
  • Beskytter fisk mot alger
  • Sikrer stabile vanntemperaturer
  • Gir mer stabile oksygenforhold i merden
  • Justerbart vanntrykk
  • Kostnadseffektiv løsning sammenlignet med alternative lukkede løsninger
Funksjon

Thrusterne skaper en vortex som løfter vannet fra 25-30 meters dyp. Vannet strømmer opp gjennom midten av merden helt til vannoverflaten. Den konstante sirkulære strømmen tvinger «brukt vann» til å synke langs sideveggene. Ved 12m dyp treffer vannet en «terrasse» og blir presset ut gjennom ventiler rundt nettet.

Bilder

Nedlastninger