Vortex®

Semi-lukket system. Lakselusen trives best i de øverste vannlagene, og derfor har man en duk i det øvre vannlaget som stopper lusa fra å komme inn i merden. For å få inn nok friskt vann, pumper Vortex® friskt vann opp fra dypet under merden.

Produktdetaljer

Patentert løsning

Flytekrage FR630 – 160m

4 thrustere benyttes

16m sidevegg

12m PE skjørt + 3m nylon nett

Midgard oppsett

Vortex® – Semi-lukket system

  • Reduserer lusepåslag og lusebehandling
  • Reduserer algeangrep og maneter
  • Optimaliserer vannutskiftingen og sikrer stabile oksygenverdier
  • Utjevner sesongmessige temperatur­variasjoner ved å ta inn dypvann
  • Optimaliserer strømforhold og svømmehastighet
  • Jevnere fordeling av fisken i merden

Funksjon

Thrusterne skaper en vortex som løfter vannet fra 25-30 meters dyp. Vannet strømmer opp gjennom midten av merden helt til vannoverflaten. Den konstante sirkulære strømmen tvinger «brukt vann» til å synke langs sideveggene. Ved 12m dyp treffer vannet en «terrasse» og blir presset ut gjennom ventiler rundt nettet.

Vortex® forbedrer merdmiljøet

Et forbedret merdmiljø fører til bedre produksjon og lavere dødelighet. Vortex®-merden er utstyrt med fire thrustere som kan justeres for å optimalisere strømningsforholdene i merden, noe som gir fisken både treningseffekt og økt velferd. Vi tror at fisken vil ha en jevnere fordeling i en Vortex®-merd sammenlignet med en tradisjonell merd. I tillegg gir Vortex® mer stabile temperaturforhold, noe som bidrar til å unngå høye temperaturer.

Fra testing til utsett

Bilder

Nedlastninger

Notbrosjyre

Last ned