Garanti og reklamasjon

Har du mottatt et produkt som ikke svarer til dine forventninger? Da kan du sende inn en reklamasjon ved å fylle ut vårt reklamasjonsskjema.

I skjemaet er det flere felt som må fylles ut. Det kan derfor være greit å ha kjøpsdato, serienummer, ordre/fakturanummer tilgjengelig før du begynner å fylle ut skjemaet. Jo flere opplysninger du har mulighet til å få med, jo raskere får vi behandlet din henvendelse. I beskrivelsesfeltene er det veldig fint at du får med så mye informasjon om feilen som mulig.

Det er viktig at dersom du opplever problemer med fôringsanlegg, kamera eller andre tekniske installasjoner, har vært i kontakt med vår supportavdeling på telefon +47 488 52 488. I mange tilfeller så kan problemene løses ved hjelp av våre dyktige supportoperatører. De kan avdekke om dette er en reklamasjon eller om det er behov for et servicebesøk. Vi ber derfor om at man alltid kontakter vår support i første omgang for å avklare tiltak.

Varer som sendes inn skal alltid være rengjort og desinfisert

Om du har en reklamasjon og ovennevnte tiltak er utført så kan du laste ned reklamasjonsskjema under og sende til oss på epost.