SirkulærSirkAQ

SirkAQ

Prosjektet «Sirkulære løsninger for havbruksnæringen» med kortnavnet SirkAQ fikk i desember 2022 tilsagn på nesten 70 millioner kroner fra den statlige støtteordningen Grønn Plattform.

Produktdetaljer

Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materialet i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykket fra havbruk, der visjonen er «zero plastic waste by 2030». Prosjektet har et sterkt konsortium med partnere langs hele verdikjeden fra produsent, leverandør, oppdretter til gjenvinner. I tillegg til sterke FoU-partnere innen relevante fagområder. Scale Aquaculture AS er ansvarlig bedrift og leder prosjektet.

Spørsmål?

Hanne Digre
CSO – Chief Sustainability Officer
Send e-post

Bilder

Ingen treff.

Nedlastninger