ProgramvareVision

Vision

Vision er vår programvareplattform for kamerabasert fôring og miljøovervåkning. Stilig og animert utseende med fleksibilitet. Velg mellom forskjellige visninger og gjør personlige tilpasninger. Programvaren er rask og responsiv i bruk, der brukervennlighet er satt i fokus.
ScaleAQ vision

Produktdetaljer

Moderne og kundetilpasset brukergrensesnitt

Utviklet for best utnyttelse av høyoppløste skjermer og kameraer

Optimalisert for fjerndrift

Sømløs integrasjon mellom kamera og fôring

Integrert gamepad kontroller

Integrert pelletdeteksjon

Miljøovervåkning og skylagring

Bedre support- og servicefunksjonalitet

Utviklet for best utnyttelse av høyoppløste skjermer og kameraer

Vision støtter høyoppløste skjermer, selv de siste Ultra-HD, 4K og 5K skjermene for suveren bildekvalitet. Kamera med Full-HD eller 4K oppløsning kan også benyttes med vår programvare for å beholde de fineste bildedetaljene. Forbedret bildebehandling øker kvaliteten sammenlignet med tidligere programvare, dette gjelder også for eldre kamera. Opptaksmulighet fra kamera.

Optimalisert for fjerndrift

Enkel organisering av kamera i ulike kameragrupper – bytt raskt fra kamera på lokalitet A til lokalitet B. Alle kamera i nettverket kan hentes inn i din aktive Vision-installasjon slik at man raskt kan bytte fokus mellom lokaliteter. Mulighet for å benytte flere skjermer på en datamaskin, selv om disse har ulik størrelse og oppløsning. Fleksibelt og effektivt kameraoppsett; velg det kameraet du vil se uten å endre innstillinger. Man kan også forhåndsdefinere visninger, der du kombinerer bilder fra forskjellige lokaliteter. Støtter håndkontroller fra Logitech, Xbox eller Playstation som gir operatøren full kontroll over hele systemet, uavhengig av antall skjermer og kamera.

Sømløs integrasjon mellom kamera og fôring

Vision og FeedStation jobber sammen. I visningsvinduene får operatøren full kontroll. Informasjon fra fôringsprosessen, justering av de viktigste fôrparameterene.

Pelletdeteksjon

Live detektering, telling og markering av pellet på kamerastrømmene, grafisk presentasjon av antall pellets og trendgraf. Brukerdefinerte alarmnivåer. Deteksjon, telling og markering av pellet i visningsvinduene. Grafisk presentasjon av data. Brukeren kan legge til alarmer. Pelletdeteksjon blir gjort i eksisterende merdskap, såkalla edge computing. Ingen ekstra belastende kamerastrømmer i nettverket for å få gjort pelletdeteksjon!

Det er ikke lett å se hver eneste pellet…
Uten Vision 2.0 med pelletdeteksjon!

Bilder

Nedlastninger