Søk om sponsormidler

For ScaleAQ er det viktig å ta samfunnsansvar og gi tilbake til lokalsamfunnene vi har aktivitet i. Vi ønsker å støtte opp om aktiviteter og dugnadsarbeid som gjennomføres i frivillige organisasjoner og foreninger/lag – dette bidrar til å skape levedyktige og blomstrende lokalsamfunn.

Vi prioriterer tiltak som:

  • retter seg mot lokalsamfunn ved havet, hvor ScaleAQ opererer, og spesielt mot barn og unge
  • fører til positivt lokalt engasjement
  • bidrar til interesse for eller rekruttering til havbruksnæringen

Vi har to sponserunder i året og vil derfor vurdere søknadene som kommer inn én gang i løpet av høsten og én gang i løpet av våren. Benytt skjemaet for å sende inn en søknad. Kun søknader som kommer inn via skjemaet vil bli vurdert.

Sponsorsøknad

Navn*(Påkrevd)
Fyll inn navnet på din kontaktperson i ScaleAQ dersom du har snakket med en ansatt hos oss