Podcast

Velkommen til vår podcast: «ScaleAQ Pod». Her får du være flue på veggen når Hanne Digre, vår Bærekraftsdirektør, og Jerome Cieza, vår HMS-direktør, utforsker fremtidens havbruk og bærekraft.

Som et internasjonalt selskap innen havbruk, er vi stolte av å levere innovasjon, teknologi og utstyr til kunder over hele verden. Vi leder grønn plattform prosjektet «SirkAQ» og visjonen er «zero plastic waste by 2030». I «ScaleAQ Pod» tar vi deg med på en spennende reise gjennom de nyeste trendene, innovative teknologiene og bærekraftige praksisene som driver havbruksindustrien fremover.

Gjennom samtaler i podcasten tar vi opp viktige temaer som vil forme fremtiden for havbruket. Våre gjester inkluderer eksperter og nyskapende ledere som deler deres innsikt, erfaringer og visjoner for en mer ansvarlig og bærekraftig havbruksnæring. Sammen er vi fast bestemt på å være pådrivere for positive endringer i industrien og for et sunnere havmiljø.

Eller finn podcasten følgende steder:
Spotify | Spotify for Podcasters | Apple Podcasts | Podtail | Podmailer | Norske Podcaster

Episoder

Episode 1 – Med biologien som premissgiver | 25.08.2023

I denne episoden snakker vi med vår biologisjef Torstein Kristensen om de sentrale miljøutfordringene næringen står ovenfor og hvordan vi i ScaleAQ og andre i næringen sammen kan overkomme disse.

Episode 2 – Plast er ikke bare plast | 08.09.2023

I denne episoden møter du Steinar Tragethon og Hallingplast – nordens største og mest moderne produsent av rørsystemer i plast. Hallingplast er også partner i Grønn plattform-prosjektet SirkAQ. Vi snakker om plast i næringen, mulighetene og behovet for resirkulering av plast og behovet for samarbeid for et mer sirkulært løp.

Episode 3 – Vi har ikke nok avfall | 22.09.2023

I denne episoden snakker vi med bærekraftsansvarlig i BEWI, Camilla Bjerkli, om BEWI og hennes engasjement for det grønne skifte. Hvilke utfordringer og barrierer står vi overfor når det gjelder å implementere sirkulære økonomiske prinsipper, og hvordan kan disse overvinnes?

Episode 4 – Vår evne til å lykkes med miljøteknologi kommer til å bli en av de viktigste businessdriverne | 05.10.2023

I denne episoden deler Asgeir Sørensen, havteknolog, professor ved NTNU og direktør for NTNU AMOS, med ScaleAQ sine refleksjoner og erfaringer rundt teknologien sin rolle i veien mot en mer bærekraftig havbruksnæring og havnæringer generelt.

Episode 5 – Bærekraftsambassadørs historie fra havet til hverdagen | 20.10.2023

I denne episoden treffer dere ScaleAQ sin spesialrådgiver og bærekraftsambassadør Conor Foster. Han synger episoden inn, men budskapet er både tydelig og alvorlig. Han tar oss gjennom sin egen historie fra merdkanten i Skottland og Norge til bærekraft i hverdagen, hva det betyr og hvordan vi tar ned de lavt hengende fruktene. Han deler med oss sine egne erfaringer, og snakker om viktigheten av fokus på psykisk helse hos menn også i maritime næringer. Ei lysere næring i sikte, et godt sted for nysgjerrig og dyktig ungdom, men noen grep må tas.

Episode 6 – Sosialantropologen Trine Thorvaldsen | 03.11.2023

I denne episoden møter du sosialantropologen Trine Thorvaldsen fra Sintef Ocean og 0-visjon mannen Anders Amundstad-Balle fra Sjøfartsdirektoratet. Vi snakker om sikkerheten i næringen, det vi vet og dit vi vil, og hvordan vi sammen må spille på lag. Fasiten kommer kanskje? Men noe er SIKKERT – vi må komme oss videre.

Episode 7 – Fremtiden er kunnskapsbasert | 17.11.2023

I denne episoden møter du bærekraftsansvarlig hos SalMar, Mats Wærø Langseth. Han deler med oss SalMar sine satsninger på bærekraft og hvordan rapportering og bærekraftige løsninger støtter opp om de overordnede forretningsmålene men finner sitt utspring i drifta – «Vi utvikler ikke noe som en bærekraftig greie, vi utvikler noe for å løse et konkret problem».

Episode 8 – Reisebrev fra Chile | 01.12.2023

I denne episoden er vi på reise til det flotte Chile og treffer våre kolleger og oppdrettsnæringen der. Vi er også så heldige å få besøke et spennende prosjekt hos en av våre kunder – Ventisqueros. Bærekraft står høyt på agendaen.

Episode 9 – Mangfold: Veien til suksess i næringslivet | 15.12.2023

I denne episoden treffer du Kirsti Kalseth Sjøhaug som er leder for havfruenettverket og partner i Headvisor og Sanna Jacobsen som er prosjektleder for havfruenettverket og jobber som kompetanserådgiver i Blått Kompetansesenter. Vi snakker om kvinner i sjømatnæringen, om likestilling og ikke minst om mangfold, kompetanse og verdiskaping. En bransje som profesjonaliseres trenger mangfold for å lykkes!

Episode 10 – Fremtidens servicefartøynæring er elektrisk! | 18.01.2024

I denne episoden tar vi en prat rundt servicenæringen, viktigheten og fokuset rundt bærekraftig drift. Vi har med oss medeier og FoU-ansvarlig i AQS, Sandra Østvik Løfsnes, og salgs- og markedsdirektør i Moen Marin, Lars Ivar Elvertrø. Sammen deler de sine tanker rundt endringene i næringa, viktigheten av redusert avtrykk og ikke minst alle mulighetene som fortsatt ligger foran oss – noen nøkkelord: Elektrifiseringen og energi mobilitet for en smidig overgang til lav og nullutslippsfartøy.

Episode 11 – Fra økodesign til forlenget levetid, gjenbruk og resirkulering – det fantastiske livet til plasten! | 01.02.2024

I denne episoden treffer vi Heidi Moe Føre fra Sintef og Helene Øyangen Lindberg fra Oceanize. Vi tar en tur innom Grønn plattform og SirkAQ og får bedre innsikt i selve prosjektet og et dypdykk i livet til plasten, fra økodesign og forlenget levetid til gjenbruk og re-sirkulering, et hav av muligheter for plasten som ressurs!

Episode 12 – Del da vel! En digital reise | 16.02.2024

I denne episoden treffer du Jon Arne Grøttum, Havbruksdirektør i SjømatNorge og Pål Herstad, CCO ScaleAQ Software. Vi tar for oss mulighetsrommet i digitalisering i havbruksnæringen og det som står i veien. Vi ser noen år frem i tid, men det finnes allerede lavt hengende frukter. Vi må snakke samme språk og det som kan deles må deles er den klare oppfordringen!

Episode 13 – Miljødokumentasjon for de riktige miljøvalgene | 01.03.2024

I denne episoden snakker vi med Mie Vold, ansvar for forskning og utvikling i LCA.no og June Valla, rådgiver miljø i ScaleAQ. De deler med oss viktigheten av miljødokumentasjon og tanken om et livsløpsperspektiv på produktene – fra «vugge til vugge». Målbart og etterprøvbar informasjon rundt klimaavtrykk gir alle mulighetene til å ta de riktige valgene, EPD er en god start, etterspør den!

Episode 14 – Diskriminering har ingen plass i et moderne arbeidsliv, heia verdibasert ledelse! | 08.03.2024

I denne episoden treffer vi igjen Kirsti Kalseth Sjøhaug og Sanna Jacobsen fra episode 9. De tar oss gjennom teori, konkrete eksempler og gir gode råd rundt temaene diskriminering og verdibasert ledelse, og hvordan disse på hvert sitt vis påvirker mangfold og verdiskapning. Det handler om at alle skal med fordi alle har noe å bidra med!

Episode 15 – De mest lønnsomme og suksessfulle bedriftene samarbeider | 22.03.2024

I denne episoden treffer du Ægir linjeforeningsleder Tønnes G. Rosland som studerer til havbruksingeniør og Kristian Henriksen – partner i BDO og leder for teknologiklyngen NCE Aquatech Cluster. Vi snakker om behovet for og verdien av samarbeid og hvordan klyngene løfter hverandre og næringen. Konkrete resultater kan det også vises til og studentene kaller på næringen for flere treffpunkter!

Episode 16 – Oppdrettstorsken, vår neste verdensstjerne | 19.04.2024

I denne episoden treffer vi Hilde Storhaug, Chief Sustainability Officer i Norcod og Chris Guldberg, Chief Communication Officer i samme selskap. Norcod er markedsleder innen torskeoppdrett i Norge og slaktet over 70% av volumet i 2023. Vi snakker fra levra om torskeoppdrett sin nye era, mulighetene og utfordringene som ligger foran oss og om veksten i næringen.

Episode 17 – Norsk kylling – fra negativ omtale til best i klassen. Hva kan vi lære? | 03.05.2024

I denne episoden treffer du Hilde Talseth, administrerende direktør hos Norsk Kylling og Mie Bjune Gjeten, Fagsjef Fôr, innovasjon og bærekraft i det samme selskapet. Kylling eller fisk? Ja takk begge deler. Endring krever mot og besluttsomhet, det samme gjør god dyrevelferd, men det lønner seg på sikt. Samarbeid og åpenhet er to nøkkelord. Hvordan og hva kan to næringer lære av hverandre?

Episode 18 – Den lusa vi har problemer med – den har vi produsert selv! | 23.05.2024

I denne episoden treffer vi Aud Skrudland, veterinær og fagsjef i Mattilsynet. Vi går gjennom noen av funnene i Fiskehelserapporten 2023. Kort sagt så er dødeligheten for høy, men det er håp, for vi ser en endring i holdning i næringen. Bruk av data for økt innsikt og ny teknologi vil hjelpe oss, men da må vi omsette dette til handling!

Episode 19 – Tang- og tareoppdrett – oppskriften på en mer bærekraftig verden! | 07.06.2024

I denne episoden treffer du Jorunn Skjermo, Seniorforsker i Sintef Ocean og Maren Sæther, prosesserings- og kvalitetssjef i Seaweed Solutions. De tar oss gjennom mange av fordelene ved taren som proteinkilde, Co2-lager og eget økosystem. I krystallkulen ligger det an til mer makroalger generelt, og kanskje i symbiose med andre næringer – for en god oppskrift!