Fôring og overvåkingKamerasystemer

Kamerasystemer

ScaleAQ er verdensledende innen kameraleve­ranser til den globale oppdrettsbransjen. Helt siden 1985 har vi hjulpet oppdrettere med å perfeksjonere fôring ved hjelp av videobilder fra merden, og vi har flere eksempler på at våre ka­meraer fortsatt fungerer utmerket etter mer enn 20 år under vann. Med solid erfaring og bevise­lig høy produktkvalitet er ScaleAQ det naturlige valget når du ønsker en fremtidsrettet kamera­ løsning som varer i mange år.
Filtrer resultater
Filters
Reset

Orbit FHD

Orbit HD Fixed

Orbit FHD Fixed

Orbit HD

Orbit HD Mobile

OrbitCollection

Orbit HD Surface

OrbitWinch

Orbit Multivinsj

Orbit310B

Orbit HD Dome PTZ Extreme

Orbit HD Dome PTZ Basic

Strømskap for merd TN-S 400VAC

Solar CIU

IT-skap for merd

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post
Global tilstedeværelse, lokal service

Med 34 kontorer i åtte land er service og vedlikehold av din kameraløsning aldri langt unna. Vi tilbyr vedlikeholdsprogrammer som sikrer maksimal oppetid på kamerasystemet, men skulle det likevel oppstå problemer vil vi kunne hjelpe enten via support eller ved å sende en lokal tekniker så raskt som mulig.

Mer enn bare levende bilder

Primæroppgaven til et undervannskamera er å levere gode bilder av fisken i merden til kontrollrommet på fôrflåten eller en fjernfôringssentral. Likevel får kameraene stadig nye oppgaver som f.eks. indikator på miljøtilstand i merden, tidlig varsel om endring i fiskens oppførsel eller som inspeksjonskamera av not eller dødfisk. I bunnen for slike oppgaver ligger det en videostrøm; og jo bedre kamera – jo bedre analyser. Det er også viktig at kunden selv skal kunne bestemme hvor videostrømmen skal sendes, hvor den skal kunne lastes ned og hvilke analyser som skal benyttes. Kort fortalt: Kamerasystemet du velger må være av høy kvalitet, være til å stole på og ha nødvendig fleksibilitet slik at det kan integreres med algoritmer eller teknologier fra ulike leverandører via åpne grensesnitt.

ScaleAQ gir deg utvidet fôringsvindu

Alle ScaleAQ sine kameraer gir deg et bilde spesialtunet for å lese fiskens appetitt. Hvor godt bildet er avgjøres ikke av antall piksler, selv om det er lett å tro det. Linse, overføringsteknologi og ikke minst lyssensitivitet er vel så viktige faktorer for at du skal kunne se fisken så tidlig som mulig om morgenen og så sent som mulig om ettermiddagen. Derfor har ScaleAQ de mest lyssensitive kameraene på markedet. Så lenge fisken kan se pelleten, kan du se fisken.

Så lenge fisken kan se pelleten, kan du fôre.

Programvare

Vi leverer vår egenutviklede programvare Vision sammen med et kamerasystem, men i tråd med vår filosofi om åpenhet og valgfrihet kan du også styre et ScaleAQ kamera eller vinsj med løsninger fra andre leverandører. Vi tilbyr åpne API’er for kamera- og vinsjkontroll. Dermed kan et kamerasystem fra ScaleAQ enkelt plasseres inn i en infrastruktur med teknologi og utstyr fra ulike leverandører.

Infrastruktur og datainnsamling

Det er i dag store mengder video-, sensor- og fôringsdata som skal flyte fra merd til fôroperatør på flåte eller fôringssentral. Dette har ScaleAQ både trådløse og fiberbaserte løsninger for. Men dataen skal ikke bare flyte; den må også kunne samles, lagres og distribueres til datavarehus eller til rapporterings- og analyseprogrammer. ScaleAQ har en egen integrasjonsplattform til dette formålet; vi samler inn all relevant digital data fra fôrflåten din og gjør den tilgjengelig der du ønsker, inkludert data fra systemer levert av andre.

Multivinsj

Fisken står ikke stille, derfor kan kameraet heller ikke gjøre det. En helt sentral del av kamerasystemet vårt er vår egenutviklede multivinsj. Denne er spesialdesignet for at du skal kunne flytte kameraet både horisontalt og vertikalt i merden, og dermed alltid ha det beste bilde av det som skjer. Dette gjør også kameraet til et nyttig verktøy for not- og dødfiskinspeksjon.