Merd, not og forankringSubsea System

Subsea System

Lusefri produksjon tilpasset eksponerte lokaliteter. Reduserer bølgekrefter og gir stabile temperaturer. Nedsenket til ca. 25–30 m.

Produktdetaljer

Fjerner/reduserer utfordringen med lakselus

Stabile temperaturer

Konseptbeskrivelse

  • 157 meter Midgard ring​
  • Notpose med totalt 44 000 m3 ​
  • Luftkuppel inkludert i nottaket​
  • Eksponert miljø​, Hs 6m og strøm på 1,2 m/s
  • Bruker ScaleAQ sitt nye dødfisksystem   ​
  • Kamera for overvåkning og utvidet bruk av LED lys​
  • Vannfôring levert av ScaleAQ​

Bilder

Nedlastninger