Merd, not og forankring

I skjæringspunktet mellom menneske og natur flyter merden. Din trygge arbeidsplass og fiskens komfortable hjem. Som en av svært få utstyrsleverandører er vi godkjent leverandør av både flytekrager, nøter og forankringsutstyr. Vi vet hvor viktig samspillet mellom komponentene i merden er for å skape trygge og komfortable omgivelser. Med din kunnskap om nærområdet, i kombinasjon med grundige lokalitetsundersøkelser og vår lange erfaring, sikrer vi at din merd er tilpasset forholdene den skal flyte i – enten det er innerst i en fjord eller ute på eksponerte lokaliteter, der vær og vind er på sitt mest ekstreme.

Flytekrager

Forankringssystemer

Nøter

Nøter

Marine engineering

Marine Engineering

Ekstrautstyr

Spørsmål?

Frederik Andersen
Regionssjef Nord
Send e-post
Geir Erik Bogø
Regionssjef Midt
Send e-post
Njål Tvedt
Regionsjef sør
Send e-post