SirkulærGjenbruk

Gjenbruk

Økt gjenbruk av produkter og materialer er en del av løsningen for å bli mer sirkulær. Hvis vi kan erstatte kjøp av nye produkter og råmaterialer inn i produksjonen vår med gjenbruk, kan vi redusere både egen og havbruksindustrien sin miljøbelastningen. ScaleAQ ønsker å tilby gjenbrukt utstyr sertifisert i hht. gjeldende standarder og regelverk. Produktkvaliteten skal selvfølgelig opprettholdes.
ScaleAQ tau

Produktdetaljer

Gjenbruk av tau

Den norske havbruksindustrien bruker årlig mellom 5-6 000 tonn tau, sertifisert i henhold til NS9415. Ved endt sertifisering har resirkulering gjennom gjenvinningsaktør vært løsningen. ScaleAQ i samarbeid med prosjektpartnere Oceanize og Sinkaberg-Hansen utreder nå mulighetene for å gjenbruke tau før resirkulering gjennom prosjektet GJENTA(U). Prosjektet er finansiert av Handelens Miljøfond.

Prosjektet skal danne grunnlaget for en prosess som gjør det mulig å gjenbruke tau fra havbruksnæringen ved å gi tauene en ny sertifisering som definerer de mulige bruksområdene for gjenbruk. Kan tauene re-sertifiseres og gjenbrukes reduseres behovet for produksjon og transport av nytt utstyr, dette vil kunne medføre både miljø, klima og økonomiske gevinster. Vårt mål er å muliggjøre en bærekraftig plasthåndtering, noe som innebærer at plasten forblir i sirkularitetet og ikke forsvinner ut ved for eksempel eksport eller forbrenning. Dette skal også dokumenteres ved å utføre en livsløpsanalyse hvor tauenes miljøavtrykk kartlegges, og gjennom miljøproduktdeklarasjoner (EPD) få verifiserte dokumenter som beskriver miljøprofilen til gjenbrukte tau.


Mer informasjon:

Spørsmål?

June Valla
Rådgiver miljø
Send e-post
Håkon Tønne
Product Manager Mooring
Send e-post

Bilder

Ingen treff.

Nedlastninger