ProgramvareMercatusMercatus Farmer

Mercatus Farmer

Gjennom programvaren Mercatus tilbyr vi en unik portefølje med tett integrerte applikasjoner som støtter alle produksjonsrelaterte operasjoner hos fiskeoppdrettere.
mercatus farmer

Produktdetaljer

Sporbarhet

Avansert rapportering

Integrasjoner

Tidslinje

Dekker hele livssyklusen

Biologisk oversikt fra rogn til slakting, fiskehelse, optimalisert produksjonsplanlegging fremover i tid og full kontroll på økonomiske parameter gjør Mercatus til et enestående verktøy både for operativ kontroll og til større strategiske beslutninger.

Mercatus har et moderne og brukervennlig grensesnitt, og fungerer også på mobil og nettbrett. Løsningen er artsuavhengig, åpen API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og er brukt av store og små oppdrettere over hele verden.

Mercatus Farmer: Sporbarhet gjennom hele livssyklusen

Farmer er et produksjonssystem som dekker hele livssyklusen fra rogn til slakt. Den beregner beholdning for hver lokalitet basert på registreringer om utsett, fôring, miljøforhold og all annen håndtering av fisken. Informasjon om fisken beholdes ved flytting av fisk mellom merder og lokaliteter. All fisk vil derfor ha sin egen CV i systemet med all relevant informasjon.

Uansett størrelse på selskapet gir Farmer deg full oversikt i et moderne og brukervennlig grensesnitt. Farmer er bygd i et responsivt design som gjør den tilgjengelig på web, mobiltelefon og nettbrett.

Mercatus Farmer illustrert
Lokalitetsoversikt i Farmer 6.
Tidslinje

Tidslinjen er en grafisk fremstilling av livsløpet til fisken hvor man enkelt kan se alle hendelser fra utsett til dagens dato. Enklere blir det ikke å få oversikt over alle hendelser i fiskens liv. Tidslinjen er en fremstilling av de viktigste hendelsene i fiskens CV som informasjon om opphav, miljø, fôring, behandlinger, vaksiner og prøvetaking.

Avansert rapportering

Systemet blir levert med et rikt antall forhåndsdefinerte rapporter om helse, kvalitet, produksjon, beholdning og mer. Ved hjelp av våre OLAP-kuber kan tallene i systemet hentes til Excel og andre formater som for eksempel Power BI.

Integrerte systemer

Våre løsninger gjør hverdagen lettere for våre kunder. Derfor holder vi manuelle registreringer til et minimum. Registreringer på lokalitet kan gjøres direkte i Farmer via mobil eller nettbrett. Farmer deler tallene til våre løsninger for produksjons og slakteplanlegging og økonomisk analyse. Tett integrasjon sikrer datakvaliteten og minimerer risikoen for feil og behovet for gjentatte registreringer. Farmer har åpne API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og importerer data fra eksterne systemer som slakteri og fôringsanlegg og kan også levere data.

Bilder

Nedlastninger