ProgramvareMercatusMercatus Future

Mercatus Future

Gjennom programvaren Mercatus tilbyr vi en unik portefølje med tett integrerte applikasjoner som støtter alle produksjonsrelaterte operasjoner hos fiskeoppdrettere.
mercatus farmer

Produktdetaljer

Full oversikt over biomasse

Historiske og simulerte data kombinert

Avansert rapportering

Tidslinje

Dekker hele livssyklusen

Biologisk oversikt fra rogn til slakting, fiskehelse, optimalisert produksjonsplanlegging fremover i tid og full kontroll på økonomiske parameter gjør Mercatus til et enestående verktøy både for operativ kontroll og til større strategiske beslutninger.

Mercatus har et moderne og brukervennlig grensesnitt, og fungerer også på mobil og nettbrett. Løsningen er artsuavhengig, åpen API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og er brukt av store og små oppdrettere over hele verden.

Mercatus Future: Enkel og effektiv biologisk planlegging

Future er designet for å gi deg oppdatert informasjon om biomasse på tvers av alle lokaliteter, og er et avansert planleggingsverktøy som brukes til å simulere fremtidige data. Simulerte og faktiske data kombineres, og muligheten til å kjøre et ubegrenset antall scenarier gjør Future til et sterkt analyseverktøy til hjelp i strategi- og beslutningsprosesser.

Future kan konfigureres med ulike vekstmodeller. Innen hvert scenario kan brukeren jobb med forutsetninger som temperatur, tilveksthastighet, dødelighet, fôrtyper, flyttinger, slakt, behandlinger og rensefisk på overordnet nivå, eller helt ned til hver enkelt merd. Systemet kan brukes for hele livssyklusen og Future lar deg planlegge fra overordnet selskapsnivå og hele veien ned til laveste detaljnivå, merd og kar.

Mercatus Future new web
Enkelt brukergrensesnitt til planleggingsprosessen.

 

STHP – Short Term Harvest Planner

Som en del av Future tilbys et tilpasset grensesnitt for detaljert slakteplanlegging for de nærmeste ukene. STHP gir god informasjon om tilgjengelige slakteklar fisk, og tilgjengelig kapasitet på slakteri. STHP genererer komplette og detaljerte slakteplaner som kan brukes som grunnlag for logistikken i slakteprosessen. STHP kan også motta løpende informasjon fra slakteriet med opplysninger om vektdistribusjon, kvalitet og mengde. Dette gjør det raskere å planlegge påfølgende dager med stor nøyaktighet.

Rapportering

Rapportering gjøres ved et rikt utvalg av standardrapporter eller ved hjelp av våre OLAP-kuber som overfører dataene til Excel og andre formater som for eksempel Power BI. Vi hjelper til med å skreddersy rapporter slik at du får informasjonen presentert akkurat slik du vil ha den. Rapportene gir deg god oversikt på fremtidig produksjon og detaljer som utsettplan, fôrplan og slakteplan med mer.

Integrerte systemer

Som en del av planleggingsmodulen kan vi nå tilby optimaliseringsmotoren Neptune® fullintegrert i Future. Les mer under.

Mercatus Future optimalisering illustrert
MTB-utnyttelse i en optimalisert produksjonsplan.

 

Optimalisering: Planlegg for maksimal produksjonsutnyttelse

Vår optimaliseringsmotor Neptune® er nå fullintegrert i Future. Den gir deg den optimale utsett- og slakteplanen med hensyn på de begrensninger og forutsetninger selskapet jobber under. Neptune® lar deg optimalisere MTB-utnyttelsen og profitt med utgangspunkt i stående biomasse og eksisterende planer.

Sommeren 2019 kjøpte ScaleAQ selskapet Panlogica, som siden 2001 har utviklet og drevet Neptune for flere store oppdrettsaktører verden over. Motoren er veletablert og i bruk hos oppdrettere som jobber med ulike arter.

Integrert i Future

På en brukervennlig og enkel måte er Neptune integrert som en modul i Future. Den bruker alle forutsetninger som allerede ligger i Future, og leverer maksimal MTB-utnyttelse og estimert profitt ved å tilpasse utsett og slakting på en optimal måte. Resultatene fra motoren legges direkte tilbake i Future og kan analyseres like enkelt og effektivt som andre planer i Future

Kombinasjonen av Future og Neptune gjør dere i stand til å lage multiple produksjonsplaner på svært kort tid uansett størrelse på selskapet. Mercatus Future og Neptune er det markedsledende planleggings- og strategiverktøy i bransjen.

Bilder

Nedlastninger