ProgramvareMercatusMercatus Finance

Mercatus Finance

Gjennom programvaren Mercatus tilbyr vi en unik portefølje med tett integrerte applikasjoner som støtter alle produksjonsrelaterte operasjoner hos fiskeoppdrettere.
mercatus farmer

Produktdetaljer

Effektiv kostnadskontroll

Kontinuerlig oppdaterte beholdningsverdier

Avansert biologisk rapportering

Avansert økonomisk rapportering

Biologisk oversikt fra rogn til slakting, fiskehelse, optimalisert produksjonsplanlegging fremover i tid og full kontroll på økonomiske parameter gjør Mercatus til et enestående verktøy både for operativ kontroll og til større strategiske beslutninger.

Mercatus har et moderne og brukervennlig grensesnitt, og fungerer også på mobil og nettbrett. Løsningen er artsuavhengig, åpen API i tråd med ScaleAQ sin filosofi om åpenhet og er brukt av store og små oppdrettere over hele verden.

Finance: Økonomisk budsjettering gjort enkelt

Finance holder deg oppdatert på produksjonskost og beholdningsverdier gjennom livssyklusen.

I Finance lages også økonomiske budsjetter og prognoser, inkludert utviklingen av beholdningsverdier og produksjonskostnader pr. kilo over tid. Løsningen har ferdige grensesnitt mot flere ERP systemer samt Mercatus Future som brukes til produksjonsplanlegging. Kundedefinerte regler sikrer optimal nøyaktighet og økonomiske budsjetter og prognoser kan lett lages og brukes til rapportering og referansemålinger. Systemet kan brukes gjennom hele livssyklusen.

Mercatus Finance illustrert
Finance lar deg sammenligne budsjett med faktisk prestasjon.
Oppdatert informasjon

Alle data i Finance er «live» og gir deg oversikten du trenger til å ta de rette avgjørelsene. Ved slutten av hver periode brukes grunnlaget til å oppdatere prognoser og budsjetter for det kommende året. Datasettet i Finance speiler oppsettet i ditt ERP/Økonomisystem og gir det samme kontooppsett, kostsenter og avdelingsstruktur som i økonomiprogrammet.

Produksjonskostnader og beholdningsverdi

Finance beregner produksjonskostnader basert på reelle data fra ditt økonomisystem. Dette gir deg oppdatert informasjon om produksjonskostnader og beholdningsverdi per kilo.

Rapportering

Rapportering gjøres ved utvalg standardrapporter eller ved hjelp av våre OLAP-kuber som overfører dataene til Excel og andre formater som for eksempel Power BI. Vi hjelper til med å sette opp skreddersydde rapporter slik at du kan ha full kontroll på produksjonskostnader og beholdningsverdier, måned for måned, både for avsluttede og fremtidige perioder. Dette gjør det enkelt å sammenligne faktisk prestasjon mot plan og budsjett.

Bilder

Nedlastninger