Fiskehelse og hygieneDødfiskhåndteringKundetilpassede løsninger

Kundetilpassede løsninger

ScaleAQ har opp gjennom tidene levert en rekke ulike kundetilpassede løsninger basert på produktene over. Dette er tilpassede løsninger utviklet basert på flere tiårs erfaring og kunnskap. Det er her snakk om alt fra tilpassninger på eksisterende produkt til nye inovative totalsystemer. Gjennom illustrasjonene og bildene under kan en få en smakebit på hva vi er i stand til å levere.
4.5m grinding tank

Produktdetaljer

Vi tilpasser løsninger til deres behov

Se eksempler på spesifikasjoner for de ulike produktene lenger ned på siden.

Kvernanlegg
Kverneanlegg med stor kapasitet

Anlegget består av 2×10 m3 kverntanker med 2 stk 13,5kW neddykkede kvernpumper i hver tank. I tillegg er vår egenutviklede DFC20 grovkvern montert på toppen av den ene kverntanken med tilhørende platform for personell. DFC grovkvernen har en kvernkapasitet på hele 20 tonn/time.

3,5 m3 kverntank med tørrstilt kvernpumpe

3,5 m3 kverntank i rustfritt stål med standard luke, dreneringsport, tørrstilt 7,5kW kvernpumpe, starteskap og røropplegg med ventiler og Cam-lock for levering av ferdig ensilasje.

kvernetank med tørrstilt pumpe
5m isolert kvernatank
5 m3 isolert kverntank

5m3 isloert kverntank med varmetråder for bruk i arktiske områder. Neddykket 13,5kW kvernpump med starteskap. 500l trakt med luker og mulighet for ettermontering av grovkvern DFC-20.

15m3 kverntank med syklon

15m3 kverntank med syklon for bruk i forbindelse med vakuumsystem på landbasert oppdrettsanlegg. 7,5 kW tørrstilt kvernpumpe med starterskap.

kverntank med syklon
kverntank med grovkvern og platå
3m3 kverntank med grovkvern og platå

3m3 kverntank med DFC-20 grovkvern og neddykket 13,5 kW kvernpumpe. Transportabel med løfteører for bruk på flåte, båt og land. Stor kapasitet for levering til ekstern lagertank.

3,5 m3 kverntank med kartipper og grovkvern

3,5 m3 kverntank med neddykket 13,5 kW kvernpumpe. Kartipper med automatisk låsing for 1000l fiskekar. Grovkvern DFC-20 med kapasitet på 20 tonn/time.

kverntank med kartipper og grovkvern
lagertank betong
Lagertank/kverntank betongflåte

Grovkvern DFC-20 plassert på toppen av glassfibertank med tørrstilt kvernpumpe, prøvetakningspunkt og trykksensor. Tanker for kverning og lagring. Rørsystemer for internsirkulering, intern flytting og levering av ensilasje. Out-put for ensilasjebeholding til overordnet styresystem på flåte.

Mobil lagertank med sirkulering

Mobil lagertank på hele 22 m3. Tanken kan utstyres med to stk neddykkede kvernpumper for sirkulasjon og levering av ensilasjen. Bruken av kvernpumper som sirkulasjonspumper sikkrer optimal kvalitet og kapasitet.

lagertank container
Komplett ensilering
Komplett ensilering

Komplett ensileringsløsning med grovkvern DFC-20, 8 m3 kverntank med to stk neddykkede kvernpumper, syresikringscontainer med syredoseringssystem, strømfordeler, nøddusj og skap for verneutstyr. Et system tilpasset spesielle situasjoner som massedød.

Mobilt ensileringsanlegg

Sammen med ulike markedsaktører har vi designet flere ulike mobile ensileringsanlegg for bruk på flåte, båt eller land. Fellesnevneren er at vi bygger konseptene i containerrack for enklere transport, sikring og bruk. De åpne containerrackene gir også enkel tilkomst til utstyr for vedlikehold, reperasjon og rengjøring.

Bilder

Nedlastninger

Dødfiskhåndtering

Last ned