Fiskehelse og hygieneDødfiskhåndteringSystem for lukkede anlegg

System for lukkede anlegg

Sammen med vår samarbeidspartner Busch Vakuumteknikk leverer vi komplette dødfiskhåndteringssystem – fra karkant til ferdig ensilasje.
Salmon evolution ScaleAQ camera

Produktdetaljer

Bedre arbeidsforhold for operatøren

En effektivisert produksjonsprosess

Mindre smittefare i anlegget

Sentraliserte dødfiskhåndteringssystem for lukkede anlegg

Etter at fisken er fjernet fra karet, diagnostiseres og telles fisken av operatør som legger fisken i vakuumtrakt. Fra vakuumtrakten blir den døde fisken transportert tilbake til dedikert ensilasjeområde for kverning og ensilering. Dette systemet gir:

  • Bedre arbeidsforhold for operatøren
  • Mindre smittefare i anlegget
  • En effektivisert produksjonsprosess

Ingen av våre kunders anlegg er like og derfor tilpasses også systemene til hver enkelt anlegg; rørlengder, pumpestørrelser, kverntank for ensilasje, lagertank for ensilasje osv. Under denne prosessen ser vi, sammen med kunden, på produksjonssykluser med antall, størrelse på fisken i de ulike delene av anlegget, logistikken rundt ensilering og levering av ensilasje, med mer.

Dødfiskhåndtering settefisk waste

Bilder

Nedlastninger

Dødfiskhåndtering

Last ned