CleanPump

Dødfisksuger som ikke skader not og anlegg. Ingen fast installasjon i merd og ingen skarpe kanter som kan gnage hull i not, gjør at rømningsfaren reduseres med ScaleAQ CleanPump. Plug-and-play-løsning som er effektiv og enkel i bruk. Kobles opp mot en kompressor og eksisterende hydraulikkanlegg på båten.

Produktdetaljer

Hydraulikk

Mengde: Min 5 l/min, trykk: 200 bar

Luftkrav

Mengde: Min 3,5 m3/min, trykk: min 7 bar

Vekt

980 kg, 1035 kg

CE-merket

Ja

Slange

50 m (standard)

Størrelse

Lengde: 2105 cm, bredde: 2180 cm, høyde: 1380 cm

Enkelt å sette opp – lett å skreddersy

  • Kan installeres på de aller fleste båter
  • Plug and play-løsning som utnytter energi fra hydraulikken, som arbeidsbåten allerede har i dag. Krever lite kapasitet; fire liter per minutt.
  • Kobles til ekstern kompressor. Luftkrav inn på CleanPump er minimum 3,5 m3/min.
  • Styres med en fjernkontroll som er koblet opp mot hydraulikken på kran.
  • Leveres med hydraulisk drift, men vi har også løsninger for elektrisk drift 
  • Leveres standard med 50 meter sugeslange. Spør oss gjerne hvis du ønsker lengre slange
  • Effektiv silkasse med god avrenning

Mindre risiko for rømming av fisk 

Rømming av fisk får konsekvenser for ressursutnyttelse, økonomi og påvirker næringens omdømme. Hull i not står årlig for 76 prosent av rømt laks og regnbueørret og er dermed den vanligste årsaken til at fisk rømmer, i følge forskning.no. Andre årsaker til rømming er not under vann, lekkasje fra kar og transport. 

CleanPump forebygger den vanligste rømningsårsaken i merdene, som er hull i not. Med CleanPump er det ingen fast installasjon i merd. Pumpen blir dratt ned ved bruk og så opp igjen når den ikke er i bruk. Alle deler som blir senket i not har avrundede hjørner, noe som gjør at pumpen ikke vil lage hull på noten.

Flere timer spart på dødfiskhåndtering 

Tradisjonelt er manuell dødfiskhåndtering tidkrevende. CleanPump har en effektiv og automatisk løsning som pumper den døde fisken ut av merden ved hjelp av en pumpe.  

Et av de største fortrinnene, er at pumpen effektivt kan flyttes fra merd til merd. Det vil si at har man et oppdrettsanlegg med f.eks. 6–12 merder, trenger man bare én pumpe til å betjene disse. Dette kan man gjøre, fordi pumpen ikke er fast installert i merd, men er installert på anleggets lokalitetsbåt. 

Totalkostnaden med å bruke CleanPump blir lavere på grunn av at den kan brukes på flere merder, enklere lusebehandlig, effektiv utrulling av dødfiskslange, mindre risiko for rømming og at den er plug-and-play på de fleste båter.

Klargjøring til eksempelvis lusebehandling blir enklere, fordi det ikke er en fast gjenstand installert i merden. Dette reduserer tiden operatørene bruker på hver merd, da de slipper å fjerne gjenstander fra bunn i noten før avlusingsfartøy ankommer.

HMS-vennlig

I håndtering av CleanPump er det ingen tunge løft og én operatør har kontroll over hele prosessen. Når flere personer styrer en maskin er kommunikasjonsproblemer ofte årsak til uønskede hendelser.  

Bilder

Ingen treff.

Nedlastninger