Orbit 890 Salinity Sensor

Produktdetaljer

Målte parametere:
Konduktivitet, temperatur, salinitet, tetthet, lydhastighet

Materiale:
Epoksybelagt titan

Vekt:
240g

Dimensjoner (WxHxD):
36 x 86 x 39 mm

Spenning:
12 VDC

Bilder

Orbit 890 er en fullt integrert sensor for måling av den elektriske ledningsevnen til sjøvann. Konduktivitetssensoren er basert på et induktivt prinsipp, som gir stabil måling uten elektroder som lett blir tilsmusset og kan slites ut.

Kan kobles til dedikert Sensor Cabinet eller vår nye generasjon merdskap for kamerainfrastruktur.