Ny milepæl hos ScaleAQ: Vår andre miljødeklarasjon er på plass

ScaleAQ har nådd en ny milepæl ved å fullføre sin andre miljødeklarasjon. Dette viser vårt engasjement for å dokumentere og redusere miljøpåvirkningen i oppdrettsnæringen.

Vi har tidligere publisert en miljødeklarasjon for flytekrager, og den nyeste deklarasjonen gjelder bunnringen til disse. Gjennom SirkAQ-prosjektet jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre produkters miljøvennlighet, i tråd med bransjens mål og EU-krav.

Vi samarbeider med andre i bransjen for å utvikle felles retningslinjer for miljødeklarasjoner og verdsetter verktøy som EPD-generatorer, som gjør det enklere å lage standardiserte deklarasjoner. Våre miljødeklarasjoner er basert på grundige analyser og er sertifisert av tredjeparter, noe som gir pålitelig informasjon om våre produkters miljøpåvirkning. Dette hjelper oss å fokusere på og redusere de mest miljøskadelige delene av produktets livssyklus.

Som en ledende aktør i akvakulturindustrien, er vi stolte av å drive med bærekraftig innovasjon og forplikter oss til å bidra til en mer bærekraftig fremtid for næringen.

June Valla, Rådgiver miljø