Måsøval og ScaleAQ har nylig inngått en avtale om levering av en komplett lokalitet

Måsøval og ScaleAQ har nylig inngått en avtale om levering av en komplett lokalitet, planlagt levert våren 2024.

Utstyret skal leveres til Måsøvals nyeste lokalitet, Hårkallbåen, som er utsatt for tøffe værforhold utenfor Smøla.

Leveransen inkluderer en robust betongflåte på 40×20 meter som veier 500 tonn, flytekrager med vinsjer, Midgardnøter for optimalt notvolum, fortøyningssystemer, og ScaleAQs toppmoderne kameraer.

“Vi er svært takknemlige for tilliten Måsøval viser ved å velge våre produkter for denne værharde lokaliteten. Samspillet mellom flytekrage og not er avgjørende for en sikker og lønnsom drift, og har derfor spilt en viktig rolle i denne avtalen. Vi ser også frem til å kunne tilby en solid flåte,” sier Rune Blomstervik, spesialrådgiver hos ScaleAQ. Dette samarbeidet er helt i tråd med vårt mål om å være ledende innen havbruk, sammen med samarbeidspartnere som Måsøval.

Bilde: Rune Blomstervik, ScaleAQ, og Fredrik Sandvik , Måsøval

Måsøval planlegger å sette ut den første fisken på Hårkallbåen i mai 2024, på nordsiden av Smøla. “Hårkallbåen er en svært værhard lokalitet som krever at utstyret er optimalisert for disse forholdene. Med det i tankene ønsker vi prøve ScaleAQs vinsjsystem på flytekragene, for en driftssikker heving og senking av bunnringen og god HMS til våre ansatte.” sier Arvid Sørdal fra Måsøval AS. “ScaleAQs lokale tilstedeværelse, sammen med de gode skussmålene fra andre samarbeidspartnere og oppdrettere, har vært avgjørende for vårt valg av leverandør.”

Bilde: Tegning av Måsøvals nye fôrflåte