Full produksjon på vårt forankringslager på Bømlo – En videreutvikling av vår satsning i Sør
east
ScaleAQ

Lokal tilstedeværelse gir deg trygghet

Aktuelt

We are aquaculture

ScaleAQ er et internasjonalt selskap innen havbruk. Vi leverer innovasjon, teknologi og utstyr til kunder globalt.

Ledige stillinger

Stilling: Søknadsfrist: Sted:
CEO – Moen Marin, ScaleAQ ASAP Trondheim
Se alle

Sirkulære løsninger for havbruksnæringen

Målet med prosjektet SirkAQ er å fremme omstillingen fra lineær til sirkulær økonomi innen havbruk gjennom å etablere og implementere bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr fra havbruksnæringen gjennom gjenbruk, reparasjon, levetidsforlengelse og bruk av resirkulert materiale i nye produkter. Hensikten er å optimalisere ressursbruken samt redusere miljø- og klimaavtrykk fra havbruk, der visjonen er “zero plastic waste by 2030.”

Hold meg oppdatert