SirkAQ leder an i den sirkulære omstillingen innen havbruk

SirkAQ samlet sist uke alle partnere for en milepælssamling ved OsloMet campus. Over to dager deltok representanter fra alle åtte partnerbedrifter: ScaleAQ, SinkabergHansen, Norner, Hallingplast, Oceanize, Future Materials og Sintef, i en rekke workshops og diskusjoner med mål om å akselerere overgangen til en sirkulær økonomi og oppnå «zero plastic waste by 2030».

En agenda for fremtiden

Samlingen åpnet med en inspirerende introduksjon av Tina Wågønes, CEO i Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, som satte tonen for samlingen. Deltakerne engasjerte seg i en produktiv workshop ledet av OsloMet, fokusert på implementering av bærekraftige sirkulære verdikjeder for plast fra utrangert utstyr i havbruksnæringen. Etter en vel fortjent lunsjpause, fortsatte ettermiddagen med presentasjoner og gruppearbeid under SirkAQs ledelse, etterfulgt av en fruktbar diskusjon som oppsummerte dagens lærdommer.

 

Dag to startet med fornyet energi og en workshop med Innovasjon Norge, hvor Rick Salmon ledet en dialog om kommersialisering i konsortier. Deltakerne utforsket viktigheten av samarbeid for å oppnå felles mål, med fokus på suksesskriterier for effektivt partnerskap og strategier for å overvinne utfordringer sammen.

Refleksjon og veien videre

Samlingen understreket betydningen av tverrfaglig samarbeid og åpen kommunikasjon for å realisere visjonen om en sirkulær økonomi innen havbruk. Deltakerne forlot samlingen med fornyet inspirasjon og praktiske innsikter for å drive prosjektet fremover mot målet om null plastavfall innen 2030.