Ny fôrflåte til sommeren?

Flåte med kort leveringstid: På vegne av en kunde har vi startet byggingen av en 500 tonns betongflåte. Den skal ikke i bruk før våren 2025 og kan derfor omleveres og være på lokalitet allerede til sommeren.

Om flåten

Flåten er av det velkjente Nova Concrete 500 designet, måler 30×18 meter, har stor lastekapasitet, rikelig med lagerkapasitet og gode fasiliteter for mannskap. Alle ScaleAQ sine flåter bygges i henhold til NYTEK og sertifiseres etter NS9415:21021. Beregnet levetid er 50 år.

Fôring: Flåten leveres med det markedsledende sentralfôringsanlegget FeedStation med 8 linjer. Antallet linjer kan utvides om ønskelig og fordelingsventiler sikrer stor fleksibilitet. Anlegget leveres blant annet med 30 kW blåsere, 12 fôrskruer, easy-clean sluser og rensestasjoner samt THD filtre som fjerner harmonisk støy.

Ensilasje

Ensilasjekapasiteten er på hele 80m³ fordelt på 2 GRP-tanker. Kverntanken har en tørrstilt kvernpumpe med høy kapasitet, lagertanken har en tørrstilt sirkulasjonspumpe. Det er inkludert røropplegg for sirkulering mellom tanker og levering av ensilasje til dekk. Videre leveres flåten med ScaleAQ sin egenutviklede grovkvern med hele en kapasitet på hele 20 tonn per time og syredoseringssystem.

Elektro

Det leveres både landstrømstransformator og synkroniserte generatorer av av typen Himoinsa på flåten. Generatorene er på henholdsvis 200 og 60 kVA, generatorrommet er støyisolert med spesielt effektive plater som redusere støy både i rommet og utvendig på flåten. Om ønskelig kan flåten leveres med hybridpakke.

Flåtestyring

Flåtestyringssystemet Barge Control gir deg oversikt over generatorer, tanker, og styring av lensepumper.

Kran

Flåten leveres med en 8501ma kran i ensilasjeområdet, i tillegg bygges det et kranfundament på enden av silodekket med kapasitet på kraner opp til 29tonnmeter.

Mannskapsfasiliteter

I mannskapsdelen er det et fullt utstyrt kjøkken med spiseplass til 6, oppholdsrom med god plass og to lugarer. I tillegg er det selvsagt gode garderobe og tørkefasiliteter.

Flåten har også et stort veterinærrom, gode dekksluker, mye lagerkapasitet og integrert båttrapp. Endelige løsninger kan påvirkes av dere avhengig av bestillingstidspunkt.

For flere detaljer, kontakt Tore Laastad.

Bilde av Tore Laastad

Tore Laastad

Special Advisor – Barge & Thermolicer

+47 950 97 075
tore.laastad@scaleaq.com