Full produksjon på vårt forankringslager på Bømlo – En videreutvikling av vår satsning i Sør

Vi er endelig i gang, og vår produksjonslinje for forankring på Bømlo er nå i full drift. Dette er ikke bare en milepæl for oss i ScaleAQ, men også en viktig utvikling for akvakulturindustrien i Sør-Norge.

Forankring – Mer enn bare tau og kjetting

Valg av riktig forankringssystem er kritisk for sikkerheten og effektiviteten til et oppdrettsanlegg. For å sikre at utstyret vi leverer er robust og pålitelig, har vi i ScaleAQ et svært kompetent ingeniørteam som utfører grundige, akkrediterte analyser og beregninger.

Lokalt nærvær, personlig engasjement

Vår lokale tilstedeværelse på Bømlo gir oss muligheten til å bygge sterke og varige relasjoner med våre kunder. Det betyr at vi er tilgjengelige der og da for å klarlegge og løse utfordringer på stedet.

Med vår produksjon på Bømlo, kan vi tilby komplette forankringssystemer til våre kunder på en måte som er både bærekraftig og effektiv. Dette gir oss fordelen av å redusere transportavstanden og leveringstiden, noe som skaper en vinn-vinn-situasjon for alle parter – oss, våre kunder, og ikke minst, miljøet.

Den nye NYTEK23-standarden, som trådte i kraft i januar 2023, har gitt oss en gylden mulighet til å forbedre produktets levetid. Vi har investert i både testbenker og systemer som er i tråd med de nye kravene.

Hele vårt produktsortiment innen forankring er nå sertifisert i henhold til NYTEK23.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Øyvind Refsnes, Regionsjef for forankring i Sør