ScaleAQ sikrer ny kontrakt for levering av sitt Subsea System

ScaleAQ, verdens ledende leverandør av utstyr og løsninger til havbruksnæringen, har nylig signert en betydelig kontrakt for leveransen av ScaleAQ Subsea System. Denne avtalen, som omfatter levering til to lokaliteter, markerer en viktig milepæl i selskapets engasjement for bærekraftig vekst og innovasjon innen havbruk.

Innovasjon for fremtidens havbruk

Subsea-systemet er utviklet i tett samarbeid med kunder og testet flere ganger i Marintek-tanken hos Sintef. ScaleAQ har regelmessig benyttet Marintek siden 2011 for verifisering av oppførsel under tøffe bølge- og strømforhold på nye systemer.  For å sikre at denne typen nye driftsløsninger enkelt kan etableres og forstås hos kundene, er systemet utviklet basert på eksisterende utstyr og løsninger.

Kunden, som har valgt ScaleAQ for sine nedsenkede merder, baserte sitt valg på en omfattende evaluering av løsningen og ScaleAQs kapasitet til å håndtere hele leveransen. Subsea Systemet tilbyr enestående fleksibilitet for både overflate- og dypvannsdrift og vedlikeholder stort volum i begge tilstander. Det inkluderer innovative løsninger som forenkler vedlikeholdet av utstyret inne i merden.

Samarbeid og implementering

Conor Foster, Special Advisor  ScaleAQ, takker for samarbeidet og den tilliten som kunden har vist. Vi forplikter oss til å arbeide tett med kunden gjennom hele prosessen og videre etter oppstart, for å sikre en positiv opplevelse og fremme felles læring i drift,” sier Foster.

Dypvannsdrift er en kompleks driftsform som fortsatt er under stor utvikling. ScaleAQ har posisjonert seg som en totalleverandør av teknologi, utstyr og tjenester som ivaretar et helhetlig konsept for dypvannsdrift.

ScaleAQ har et betydelig og økende antall enheter på vei ut i markedet, med et ufravikelig fokus på sikkerhet, lønnsomhet og bærekraftig drift.

Conor Foster, Special Advisor ScaleAQ