Inngår samarbeid for å tilby prediktive tjenester til oppdrettere, for å forbedre fiskevelferd og vekst

I dag signerte ScaleAQ Software og BiOceanOr en samarbeidsavtale med mål om å utnytte prognoser for vannkvalitet til å forbedre fiskevelferd og vekst.

Denne avtalen vil gi oppdrettere tilgang til enestående prognosekapasiteter og relaterte anbefalinger, basert på eksisterende digital infrastruktur og tilgjengelige data på anleggene, og fremheve mulige operasjonelle forbedringer.

Kombinasjonen av ScaleAQ og BiOceanOr’s komplementære ekspertise vil tilby en ny mulighet i bransjen for virkelig handlingsrettet analyse, for eksempel innen prognoser for oppløst oksygen.

“Vi startet diskusjoner med BiOceanOr våren 2023, og vi er veldig glade for å inngå dette samarbeidet i dag. Bransjen forventer innovative, handlingsrettede og brukervennlige digitale tjenester, og vi er trygge på at samarbeidet med BiOceanOr vil bidra til nettopp dette. Samarbeidet vil hente store synergier i ScaleAQs digitale infrastruktur og data, som benyttes av våre kunder i dag. Prediktive tjenester representerer et nytt paradigme, og oppløst oksygen er et svært relevant bruksområde for våre kunder,” sier Jon Arild Tørresdal, CEO i ScaleAQ Software.

“Vi er svært stolte av å inngå denne samarbeidsavtalen med ScaleAQ, en referansespiller i bransjen. Vi ser det som en flott mulighet til å øke bevisstheten og bruken av vannkvalitetsrelaterte prognoser og anbefalinger blant oppdrettere i daglig drift. Kombinasjonen av SCALEAQs digitale infrastruktur og BiOceanOrs uovertrufne ekspertise innen data, biologi og fiskehelse gjør det nå mulig,” sier Gaëtan Fabritius, Chief Business Officer i BiOceanOr.”

Bilde: Fra venstre: Gaëtan Fabritius, Hege Gjesdal, Pål Herstad og Jon Arild Tørresdal

Jon Arild Tørresdal, CEO i ScaleAQ Software