1. Hjem
  2. Landbased

Closed Aquaculture Systems (CAS)

Landbaserte anlegg og lukkede systemer på sjø er to sider av samme sak, vi har derfor valgt å gi området navnet Closed Aquaculture Systems (CAS). Vi er fremdeles i startgropen og kommer til å se store endringer innen ulike driftsformer i tiden fremover. Vi i ScaleAQ ønsker å bidra ved å levere løsninger som er med på å møte de kommende utfordringene i næringen.

Vi leverer allerede en rekke produkter til lukkede systemer, blant annet innen overvåkningsteknologi, digitalisering, software, fôringssystemer og dødfiskhåndtering. Vi har også et sterkt fokus på bærekraftige løsninger.

Videreutvikling er nødvendig og kritisk om de mange landbaserte og lukkede sjøanlegg-prosjektene skal nå sine ambisiøse mål. Her skal vi i ScaleAQ bidra som vi har gjort siden havbruksnæringen startet. Vi ønsker derfor å kunne tilby rådgivning og konsulentoppdrag, bistand under dimensjonering og produksjonsplanlegging, kunnskapsoverføring og opplæring. Ta gjerne kontakt dersom dette skulle være interessant.

Presisjonsoppdrett er en viktig bidragsyter til økt kontroll og dokumentasjon, og vi har noen spennende utviklingsløp på gang her som vil bidra til økt grad av presisjon og da spesielt presisjonsfôring. Konsekvensene av økt presisjonsfôring, eller appetittstyrt fôring, er mange. Ved å redusere underfôring optimaliserer man vekst og produksjon ved å optimalisere fôrfaktor, og ved å redusere overfôring effektiviserer man vannbehandlingen, stabiliserer vannkvaliteten og reduserer fôrkostnadene. Presisjonsoppdrett hjelper også til med å forstå komplekse interaksjoner og muliggjøre industrivekst i CAS, forbedre velferd, samt bidra til økt bærekraft da fôr er den viktigste bidragsfaktoren til CO2-utslipp i næringen.

Teknologi og løsninger

Under ser du noen av løsningene vi allerede tilbyr, og vi holder også her på med kontinuerlig utvikling som skal sørge for bærekraftig havbruk i fremtiden.

Kontaktpersoner

Bilde av Astrid Buran Holan

Astrid Buran Holan

Head of Development – Closed Aquaculture Technology

+47 916 83 316
Send e-post

ScaleAq ansatt jobber

Sterke team sikrer kvaliteten

Våre team består av biologer, fiskeoppdrettere og ingeniører som har lang erfaring med lukkede anlegg. Med vår ekspertise, erfaring og produktportefølje ønsker vi å bidra med løsninger som kan forbedre næringen. Videreutvikling er nødvendig og kritisk om man skal lykkes med lukkede anlegg på land og i sjø.

Tilstedeværelse og support

ScaleAQ har strategisk plasserte kontorer i 11 land. Vi håndterer leveranser, rådgiving og teknisk bistand i alle markeder og på alle lokasjoner gjennom vårt nettverk og våre relasjoner direkte til industrien.

Vikan settefisk RAS-anlegg