1. Hjem
  2. Landbased

Closed Aquaculture Systems (CAS)

Landbaserte anlegg og lukkede systemer på sjø er to sider av samme sak, vi har derfor valgt å gi området navnet Closed Aquaculture Systems (CAS).

Vi leverer allerede en rekke produkter til lukkede systemer, blant annet innen overvåkningsteknologi, digitalisering, software, fôringssystemer, dødfiskhåndtering og bærekraft for å nevne noen. Videreutvikling er nødvendig og kritisk om de mange landbaserte og lukkede sjøanlegg-prosjektene skal nå sine ambisiøse mål. Her skal vi i ScaleAQ bidra som vi har gjort siden havbruksnæringen startet.

Vi er fremdeles i startgropen og kommer til å se store endringer innen ulike driftsformer i tiden fremover. Vi i ScaleAQ jobber nå med å rigge oss for å best mulig kunne bistå, rådgi og levere løsninger som er med å møte kommende utfordringer.

Trond Karlsen

Sales Director Emerging Markets

Teknologi og løsninger

Under ser du noen av løsningene vi allerede tilbyr, og vi holder også her på med kontinuerlig utvikling som skal sørge for bærekraftig havbruk i fremtiden.

ScaleAQ gjennomfører installasjoner over hele verden

Vi har levert produkter og teknologi til lukkede anlegg til hele verden i over 25 år. Vår veldokumenterte teknologi brukes på en rekke arter i både varmt og kaldt vann, samt på ferskvanns- og saltvannsfisk over hele verden. Her er noen eksempler:

Sterke team sikrer kvaliteten

Våre team består av biologer, erfarne fiskeoppdrettere og ingeniører som har konstruert hundrevis av RAS-anlegg. Vår ekspertise, erfaring og produktportefølje garanterer anlegg med optimal vannkvalitet, som gir et sunt produkt og hurtig vekst.

Tilstedeværelse og support

ScaleAQ har strategisk plasserte kontorer i 11 land. Vi håndterer leveranser, rådgiving og teknisk bistand i alle markeder og på alle lokasjoner gjennom vårt nettverk og våre relasjoner direkte til industrien.

Meny
Quiero recibir información actualizada
Keep me updated
Hold meg oppdatert