1. Hjem
  2. Landbased

Closed Aquaculture Systems (CAS)

Landbaserte anlegg og lukkede systemer på sjø er to sider av samme sak, vi har derfor valgt å gi området navnet Closed Aquaculture Systems (CAS).

Vi leverer allerede en rekke produkter til lukkede systemer, blant annet innen overvåkningsteknologi, digitalisering, software, fôringssystemer, dødfiskhåndtering og bærekraft for å nevne noen. Videreutvikling er nødvendig og kritisk om de mange landbaserte og lukkede sjøanlegg-prosjektene skal nå sine ambisiøse mål. Her skal vi i ScaleAQ bidra som vi har gjort siden havbruksnæringen startet.

Vi er fremdeles i startgropen og kommer til å se store endringer innen ulike driftsformer i tiden fremover. Vi i ScaleAQ jobber nå med å rigge oss for å best mulig kunne bistå, rådgi og levere løsninger som er med å møte kommende utfordringer.

Kontaktpersoner

Bilde av Astrid Buran Holan

Astrid Buran Holan

Head of Development – Closed Aquaculture Technology

+47 916 83 316
Send e-post

Teknologi og løsninger

Under ser du noen av løsningene vi allerede tilbyr, og vi holder også her på med kontinuerlig utvikling som skal sørge for bærekraftig havbruk i fremtiden.

ScaleAQ gjennomfører installasjoner over hele verden

Vi har levert produkter og teknologi til lukkede anlegg til hele verden i over 25 år. Vår veldokumenterte teknologi brukes på en rekke arter i både varmt og kaldt vann, samt på ferskvanns- og saltvannsfisk over hele verden. Her er noen eksempler:

ScaleAq ansatt jobber

Sterke team sikrer kvaliteten

Våre team består av biologer, erfarne fiskeoppdrettere og ingeniører som har konstruert hundrevis av RAS-anlegg. Vår ekspertise, erfaring og produktportefølje garanterer anlegg med optimal vannkvalitet, som gir et sunt produkt og hurtig vekst.

Tilstedeværelse og support

ScaleAQ har strategisk plasserte kontorer i 11 land. Vi håndterer leveranser, rådgiving og teknisk bistand i alle markeder og på alle lokasjoner gjennom vårt nettverk og våre relasjoner direkte til industrien.

Vikan settefisk RAS-anlegg
Meny

Quiero recibir información actualizada

Keep me updated!

Hold meg oppdatert!