Hofseth Aqua: ScaleAQ-vannfôring på nytt postsmoltanlegg

I slutten av januar flyttet 200 000 fisk inn i de to første karene på Hofseth Aqua sitt nye postsmoltanlegg, der fisken skal vokse seg sterke og opp til en kilo før utsett i sjøen. Blant de mange teknologiene vi leverer til landbasert oppdrett, er vannfôring blant de nyeste – og Hofseth Aqua er aller først med å ta nyvinningen i bruk.

Noen måneder etter oppstart kan tilvekstleder Ingvild Holm i Hofseth Aqua fortelle om en rekke positive erfaringer.

— Når jeg ser hvordan ørreten oppfører seg med vannfôring i karet er det helt klar at fiskehelsen er bedre. Fisken er mindre stresset, og mindre stress fører som kjent til bedre fôropptak og fôrutnyttelse.

— Nå kan vi gi ut et stort kvantum med fôr på visse tidspunkter i løpet av døgnet – altså det vi kaller måltidsfôring. Kontinuerlig fôring i løpet av hele døgnet kan føre til at bare den største og sterkeste fisken får tak i fôr, og dermed forsterke tendensen til at det blir flere «tapere» i karet. Med vannfôring har vi nesten ingen begrensninger – vi får ut en svært stor fôrmengde per minutt.

— Fisken forberedes også til å spise bedre når den kommer i sjøen.

Ser allerede mange fordeler

Hittil har Ingvild og kollegene jobbet med å tilpasse fôringspunktene for å få best mulig spredning.
— Vi går fra fire til seks utløpspunkt nå, for å få bedre arealmessig distribusjon. Selv før vi er i mål med å optimalisere spredningen i karet, er fordelene ved vannfôring langt flere og større enn fordelene ved luftfôring, forklarer hun.

Spredningen er spesielt viktig for i ørretoppdrett.
— Under luftfôring er fisken aggressiv i vannoverflaten – det blir en kamp om fôret. Når fôret kommer under vann er den roligere, kjemper ikke mot de andre fiskene og spiser bedre.

— Vi har ikke samlet nok data til å konkludere enda, men det ser ut som at fisken er nærmere forventet vekst nå, enn på det gamle anlegget med luftfôring, forklarer hun.

Vannfôring fører med seg en rekke fordeler:

  • Mulighet for undervannsfôring – med fôring på flere punkter og flere dybder.
  • Høy kapasitet, slik at fisken får tilgang til store mengder fôr når appetitten er høy.
  • Skånsom behandling av fôret – vannbåren transport fører til lite fôrknus og mindre svinn på pellets.
  • Lavt energiforbruk sammenlignet med luftfôring.
  • Kraftig reduksjon i mikroplast.

Planlegger store volum i 2023

Snart skal ytterligere fire kar med postsmolt settes i drift, og i løpet av 2023 planlegger Hofseth Aqua å levere tre millioner ørret, der mesteparten har vært innom postsmoltavdelingen med vannfôring.

— Det er først når alle seks karene er i full drift at vi virkelig kan vurdere hvor stor suksess dette har vært for oss, men resultatene hittil er svært lovende, forklarer hun.

ScaleAQs vannfôringsteknologi leveres sammen med FeedStation-programvaren, som både har et hypermoderne brukergrensesnitt og åpne APIer for datautveksling med andre systemer. Programvaren gjør at Hofseth Aqua både har kontroll på driften, og tilgang til dataen de trenger for å hele tiden jobbe for enda bedre fiskevelferd.

I tillegg har Helland Silosystemer vært involvert i leveransen – med mottakersilo på kaien, transportbelte til lagersiloer og lagersiloer på anlegget. Helland Silosystemers lange erfaring med lignende leveranser har blant annet bidratt til best mulig håndtering av fôret før det går ut til fisken.

Lite vedlikehold – lavt strømforbruk

ScaleAQ er veldig glad for å ha fått til et godt samarbeid med Hofseth Aqua og bistår med optimalisering av anlegget for å oppnå best mulig utfôring og fiskehelse.

Astrid Buran Holan har tittelen Head of Welfare i ScaleAQ. Hun kan fortelle at teknologien som Hofseth benytter på sitt postsmoltanlegg er tilnærmet lik den ScaleAQ leverer til sjøbasert oppdrett.

— Selve utformingen av løsningene er lite komplisert, og tilpasses de ulike anleggene vi leverer til. Et enkelt design betyr også enkelt vedlikehold. At vannfôring er energieffektivt er også en viktig faktor når kundene velger vannfôring, forklarer Astrid.

Les mer om vannfôring på produktsidene våre

Du kan også se vannfôringen i praksis på Skansen i Trondheim under Aqua Nor 2023.

Bilde av Astrid Buran Holan