Fôring og overvåkingFôringVannfôring

Vannfôring

Gjennom vår Engineering-avdeling vil vi forsøke å sikre ideer og erfaring fra både hele ScaleAQ og fra våre kunder til å etablere gode prosjekter, produkter og systemer. Det er det vi har gjort i utviklingen av vårt vannfôringsanlegg med tilhørende software. Vi har spilt på egne erfaringer og kundepreferanser i utviklingen av det vi mener er markedets beste vannfôringsanlegg.

Produktdetaljer

Fôring under vann

Minimerer mikroplastutslipp

Energieffektivt

Slitesterkt og solid

Minimalt vedlikehold

Sikkert og intuitivt

Fôring under vann

Vannfôring muliggjør fôring under vannoverflaten. Dypfôring kan gi effekt på hvor dypt fisken velger å legge seg, og dermed hvor mye lusesmitte den utsettes for, kombinert med andre tiltak som nedsenkede lys. Dersom det i overflaten er for varmt om sommeren eller for kaldt om vinteren vil fôring dypere der temperaturene er mer stabile kunne være fordelaktig. Det er også mulig å fôre gjennom barrierer som nottak eller lignende.

Mikroplast

Det er ikke forventet mikroplastutslipp fra fôrslangene under fôring med ScaleAQ sitt vannfôringsanlegg.

Enkelhet

Basert på slitesterke og solide løsninger uten for mange bevegelige deler og sensorikk.

Energieffektivt

Strømforbruket på vårt vannfôringsanlegg, sammenlignet med tilsvarende fôringssystem med lufttransport, kan reduseres med opptil 50%. Større reduksjon i enkelte tilfeller der forholdene ligger til rette for dette.

Vedlikehold

Gjennom bevisste materialvalg og gjennomtenkt design minimerer vi vedlikeholdet av systemet.

Levetid

Vannfôring er skånsomt og vil slite mindre på fôrslangene sammenlignet med overflatefôring. Vannfôringsanlegget er basert på sikre, intuitive løsninger som sikrer oppetid på anlegget og trygghet for operatørene.

Innen sjøbasert oppdrett er blåsing av pellet fra flåte til merd dominerende, men det finnes alternativer. ScaleAQ har utviklet et sentrafôringsanlegg med vann som transportmedium. Det er energieffektivt, og enkelt med lang levetid på komponenter. Bruk av vann bidrar også til å minimere utslippet av mikroplast fra fôrslangene. Foreløpig er produktet bare tilgjengelig for utvalgte kunder.

Ønsker du å vite mer?

Bilder

Nedlastninger